HomeNieuwsVitaliteitsmonitor Heemskerkse sportverenigingen geeft duidelijk beeld.

Vitaliteitsmonitor Heemskerkse sportverenigingen geeft duidelijk beeld.

Vijf maanden geleden heeft Sportservice Kennemerland samen met het Mulier instituut in opdracht van de gemeente Heemserk een vitaliteitsmonitor uitgevoerd onder de Heemskerkse sportverenigingen

Op basis van de resultaten van de monitor wil de gemeente Heemskerk inzicht krijgen in de vitaliteit/organisatiekracht van haar sportverenigingen en de maatschappelijke functie (verenigingen actief in het sociale domein) die verenigingen willen en kunnen vervullen. De monitor vormt een van de instrumenten om het sportbeleid en met name het ondersteuningsbeleid te onderbouwen en te versterken. Door deze monitor uit te voeren is een begin gemaakt met het op systematische wijze verzamelen van gegevens over de sportverenigingen in Heemskerk. De meting kan worden beschouwd als een nulmeting. Door de meting in opeenvolgende tijdvakken te herhalen kan de gemeente de vinger aan de pols houden en verenigingen volgen in hun ontwikkeling.

De vragenlijst is bij de verenigingen afgenomen in de vorm van een web enquête. Sportservice Kennemerland heeft in samenwerking met het Mulier Instituut in totaal 47 verenigingen in Heemskerk voor dit onderzoek uitgenodigd. Van 35 verenigingen zijn de resultaten geanalyseerd, een vrij hoge netto respons van 74 procent. Voor meer informatie over de resultaten van het onderzoek verwijzen wij u graag naar het rapport.

vitaliteitsmonitor sportverenigingen Heemskerk