HomeNieuwsTot hier en nu verder…

Tot hier en nu verder…

Op 3 december waren bijna 250 deelnemers aanwezig bij de provinciale RSA-conferentie ‘Tot hier en nu verder’ in Haarlem. Centraal thema was de transformatie van het sociaal domein in Noord-Holland. Sportservice zoomde in op de rol van sport binnen het sociaal domein.

Sport in het sociaal domein: werelden verbinden
In een tijd dat we meer willen bereiken, maar het wel met minder middelen moeten doen, wordt een sterk beroep gedaan op burgerkracht en burgerparticipatie. Dat is in de sport altijd al een sterke factor geweest. Maar hoe benut je die kracht van de sport? Verbind werelden en maak matches. 
Gemeenten investeren in sportaccommodaties en verenigingen om bewoners de mogelijkheid te bieden hun sport te beoefenen. Veel gemeenten willen de maatschappelijke meerwaarde van de verenigingen vergroten. Verenigingen hebben een aantal sterke punten, zoals betekenisvolle activiteiten, een multifunctioneel inzetbare accommodatie en sterke sociale netwerken. Dit ‘kapitaal’ van de vereniging kan worden benut om bij te dragen aan gemeentelijke doelstellingen, zoals nieuw aanbod voor kwetsbare doelgroepen (dagbesteding), vergroten sociale netwerk, bevorderen participatie (zelf mee doen, maar ook vrijwilligerstaken), een vitale oude dag en een positief opvoed- en opgroeiklimaat. Sportverenigingen kunnen een belangrijke partner zijn in zorg, welzijn, arbeidsre-integratie en onderwijs. 
Vanuit het perspectief van de sportsector zijn er de volgende vragen:

Vanuit het perspectief van het sociaal domein is het de vraag of maatschappelijke partners zich bewust zijn van de potentiële bijdrage van sport en sportverenigingen aan hun doelen. De wereld van de sport is anders dan de wereld van bijvoorbeeld zorg en welzijn. Sportservice wil deze werelden verbinden door het maken van matches, waarbij iedere organisatie bijdraagt vanuit de eigen kracht en de eigen missie en visie. Een voorbeeld match: Sportieve dagbesteding door mensen met psychiatrische klachten
Mensen met psychiatrische problemen sporten en bewegen minder, hebben vaker een chronische aandoening en hun sociale functioneren is beperkter. Door maatschappelijke organisaties en sportverenigingen te verbinden kan sportieve dagbesteding voor mensen met psychiatrische klachten mogelijk worden. Lees de white paper of kijk voor meer info op WMO & WonenWaarin wilt u investeren?


We vroegen aan 70 bezoekers van de RSA-conferentie waarin zij willen investeren om te zorgen dat sport binnen het sociaal domein wordt benut. Gekozen kon worden uit:

De uitkomst: gelijkspel! 
28 mensen kiezen voor investeren in de basisinfrastructuur, 28 mensen zetten hun geld in op kwetsbare doelgroepen en 14 mensen willen investeren in participatie / vrijwillige inzet.We komen graag bij u langs!
Wilt u een vervolggesprek met een adviseur van Sportservice over de mogelijke rol van sport binnen het sociaal domein? Vul onderstaand formuliertje in met uw vragen en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.