HomeNieuwsSportimpuls voor het beter benutten van het Sportkapitaal

Sportimpuls voor het beter benutten van het Sportkapitaal

Met dertien toegekende Sportimpuls-projecten zet Sportservice samen met lokale partners in op het in het beweging krijgen en houden van kwetsbare doelgroepen. Het uitgangspunt hierbij is de reeds aanwezige sportinfrastructuur binnen gemeenten bestaande uit onder andere accommodaties, aanbieders, kader en bewegingsonderwijs. Met kleine aanpassingen kan er vaak veel meer maatschappelijk rendement gehaald worden uit dit bestaande Sportkapitaal. Vanaf september starten de diverse Sportimpuls-projecten, waarin partners uit de sport, zorg, welzijn en onderwijs gezamenlijk inzetten op een gezonde, vitale en sociale samenleving.

Begin juli ontvingen alle sport- en beweegaanbieders die een Sportimpuls-subsidieaanvraag hebben gedaan bericht over honorering of afwijzing. Na beoordeling zijn 13 van de 14 aanvragen waarbij Sportservice betrokken was toegekend. Vier aanvragen vallen onder de reguliere Sportimpuls, vier aanvragen zijn gericht op jeugd in lage inkomensbuurten (regeling JILIB), vijf aanvragen vallen onder de regeling Kinderen Sportief op Gewicht.

Aansluiting op het sociaal domein
De sportimpuls-aanvragen zijn alle dertien gericht op het creëren van een vernieuwend beweegaanbod voor doelgroepen die ondersteuning het hardst nodig hebben. Als voorbereiding op de aanvragen werd in kaart gebracht welke doelgroepen nog onvoldoende bewegen, wat de behoeften van deze doelgroepen zijn en welk hiaat er is in het bestaande sport- en beweegaanbod. Essentieel in alle projecten is de samenwerking tussen sport, onderwijs, welzijn en zorg. Zodat de potentiële deelnemers daadwerkelijk worden bereikt en betrokken. Sport en bewegen wordt niet alleen als doel ingezet, maar ook als middel, bijvoorbeeld om depressieve klachten tegen te gaan of om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Hiermee sluiten de projecten goed aan op gemeentelijke doelen vanuit het sociaal domein. Er wordt gebruik gemaakt van erkende interventies van de menukaart Sportimpuls en de menukaart Kinderen sportief op Gewicht, zodat het wiel niet overal opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

De kracht van sport, voor iedereen
Dankzij de subsidie vanuit ZonMw wordt de sportvereniging een échte ontmoetingsplek met aanbod voor veel verschillende mensen. Het resultaat: een gezonde, vitale en sociale samenleving, waarin echt iedereen de kracht van sport en bewegen herkent en benut.

In 2018 is de laatste ronde van de subsidieregeling. Wilt u advies en ondersteuning bij het schrijven van een aanvraag Sportimpuls? Neem dan contact op met Annelijn de Ligt.

Meer informatie over de Sportimpuls vindt u op de website Sport en bewegen in de buurt.