HomeNieuwsLijsttrekkersdebat Haarlem: Sport en Cultuur geen wisselgeld meer

Lijsttrekkersdebat Haarlem: Sport en Cultuur geen wisselgeld meer

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezing organiseerden Plein C en Team Sportservice op 11 maart het Noord-Hollandse lijsttrekkersdebat Sport en Cultuur in Haarlem. Alle grote partijen waren vertegenwoordigd en na een aftrap van Erik Scherder leidde Lennart Booij het debat. Aan het eind van de avond ondertekenden 5 van de 6 aanwezige partijen de Investeringsagenda Sport en Cultuureducatie Noord-Holland.

Volle bibliotheek
Het politieke panel in de volle Haarlemse bibliotheek bestond uit Adnan Tekin (PvdA), Dennis Heijnen (CDA), Zita Pels (GroenLinks), Erik van der Maas (VVD), Wim Hoogervorst (SP) en Emre Kanik (D66). Onder de meer dan 100 man publiek bevonden zich o.a. ook Hanke Bruins Slot (Sportwoordvoerder CDA Tweede Kamer), Heleen Keur (wethouder Sport van Den Helder), Rudmer Heerema (woordvoerder sport en onderwijs van de VVD), Eric van der Burg (Amsterdamse fractievoorzitter van de VVD) en Erik Lenselink (NOC*NSF).

Haarlem – Lijsttrekkersdebat Sport en Cultuureducatie Noord Holland in de bibliotheek van Haarlem. Met oa Dennis Heijnen (CDA), Emra Kanik (D66), Zita Pels (Groen Links), Adnan Tekin (PvdA), Wim Hoogervorst (SP) en Erik van der Maas (VVD), Heleen Keur en hoogleraar Erik Schreder

Bewijslast
Voor de start van het debat trapte hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder de avond af. Zijn betoog zorgde voor de nodige bewijslast dat sport en cultuur het brein fit houden. Dit moet als muziek in de oren hebben geklonken bij in ieder geval het CDA, PvdA, GroenLinks en de SP. Gedurende het debat dat op de inleiding volgde werd namelijk al snel duidelijk dat deze vier partijen voor de komende vier jaar een grotere rol van de provincie voor sport en cultuur weggelegd zien dan in de afgelopen jaren.

Zo gaf Heijnen van het CDA aan dat hij het ondersteunen van breedtesport, talentontwikkeling, vrijwilligers en cultuureducatie ook als een bovenregionale taak ziet. Pels van GroenLinks onderstreepte dit door aan te geven hier de komende jaren ook meer in te willen investeren: “Iedereen moet toegang hebben tot sport en cultuur, ongeacht of je in Amsterdam of Hollands Kroon woont”. Zij ziet hierin een ondersteunende rol voor de provincie weggelegd aan gemeentes die dit niet zelf voor elkaar krijgen.

Partijverschillen
Hier was Van der Maas van de VVD het niet mee eens: “Sport en cultuur zijn belangrijk, maar het ondersteunen ervan is een gemeentelijke taak. Door gemeentes te ondersteunen die het niet voor elkaar krijgen beloon je slecht beleid.” Dat er hier binnen de partij verschillend over gedacht wordt, werd wel duidelijk door de reactie uit het publiek van Rudmer Heerema, de VVD-woordvoerder sport in de Tweede Kamer: “Er zijn grote verschillen tussen provincies. Zo wilde direct na de verkiezingen Friesland bij mij langskomen en ook heb ik gesprekken gevoerd met de gedeputeerde sport van Gelderland. Daar wordt sport nu via evenementen ingezet om de provincie te promoten en maatschappelijke doelen te behalen. Van Noord-Holland heb ik tot nu toe niets gehoord. Mijn advies: kijk naar de goede voorbeelden zoals Gelderland of Friesland waar sport ook gebruikt wordt om provinciale doelen te behalen. Soms is hier zelfs aanvullende landelijke ondersteuning voor beschikbaar. Die middelen loopt Noord-Holland nu mis.”

Verduurzaming
Eén van de ambities in de investeringsagenda is het verduurzamen van culturele voorzieningen en sportaccommodaties en dit bleek een belangrijk speerpunt van D66 te zijn. Kanik: “Veel gemeentes blijken moeite te hebben met het realiseren van verduurzaming van bijvoorbeeld accommodaties, terwijl hier nu al provinciale fondsen voor zijn.” Hier voegde Hoogervorst van de SP nog wel aan toe: ”Als je nu niet investeert in sport en cultuur valt er straks niet meer te verduurzamen.” Hoogervorst brak ook een lans voor de vrijwilligers in Noord-Holland.

Vijf handtekeningen op de investeringsagenda
Het debat werd gevoerd aan de hand van de investeringsagenda Sport en Cultuureducatie Noord-Holland. Dit document bevat zeven ambities op het gebied van sport en cultuur die complementair zijn aan de kerntaken van de provincie. Aan het eind van avond ondertekenden GroenLinks, CDA, PvdA, SP en D66 deze investeringsagenda waarmee zij aangeven sport en cultuur in de collegeonderhandelingen mee te nemen. Of zoals een aanwezige directeur van een muziekschool het in de zaal verwoordde: “Het wordt tijd dat sport & cultuur niet meer ingezet worden als wisselgeld, maar meegenomen worden vanaf de start van de onderhandelingen.” Door ondertekening geven de vijf partijen aan deze intentie na de verkiezingen mee te willen nemen naar de onderhandelingstafel.

Haarlem – Lijsttrekkersdebat Sport en Cultuureducatie Noord Holland in de bibliotheek van Haarlem. Met oa Dennis Heijnen (CDA), Emra Kanik (D66), Zita Pels (Groen Links), Adnan Tekin (PvdA), Wim Hoogervorst (SP) en Erik van der Maas (VVD), Heleen Keur en hoogleraar Erik Schreder