HomeNieuwsnetwerkbijeenkomst In Veilige Handen

netwerkbijeenkomst In Veilige Handen

Zijn er binnen uw organisatie of vereniging vrijwilligers die in aanraking komen met kinderen?
Welk beleid heeft uw organisatie om ongewenst gedrag of misbruik te voorkomen?
Hebben al deze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

Vragen om eens stil bij te staan. Want hoe pak je zo iets aan?

Op dinsdagavond 17 november organiseert de Vrijwilligerscentrale Beverwijk/Heemkerk een netwerkbijeenkomst over In Veilige Handen: hoe voorkom je misbruik en hoe ga je om met eventuele signalen of misstanden.

Inhoud van de bijeenkomst:
• Inleiding
• 2 lokale verenigingen geven uitleg over hoe zij hier binnen hun vereniging mee om gaan en welke stappen zij hier in genomen hebben:
o M. Arconada, bestuurslid, vrijwilligers- en maatschappelijke stagecoördinator voetbalvereniging R.K.V.V. DEM
o H. Mooyman, bestuurslid, vrijwilligers- en maatschappelijke stage begeleider Scoutingvereniging Admiraal van Kinsbergen
• Landelijk stappenplan In Veilige Handen
• Peiling waar behoefte aan is onder aanwezigen.
B.v. gezamenlijk optrekken op bepaalde onderwerpen, communicatie naar buiten, aanstellen vertrouwenspersoon, ondersteuningsmogelijkheden, workshops, enz.
 

Datum: Dinsdagavond 17 november, 20:00 uur.
Plaats: Buurtcentrum de Schuilhoek, van Bronckhorststraat 1, Heemskerk
Aanmelden: Vrijwilligerscentrale Beverwijk/Heemskerk, info@vwdoen.nl, tel. 0251-676886