HomeNieuwsInzet van sport in het sociaal domein

Inzet van sport in het sociaal domein

Sport en bewegen kan een belangrijke bijdrage leveren aan doelen op gebieden als participatie, preventie, dagbesteding en zelfredzaamheid. Maar hoe kun je hier als gemeente gericht invulling aan geven en voorkomen dat het bij mooie woorden en beleidstaal blijft? Hoe kun je ervoor zorgen dat zorg- en welzijnsaanbieders in jouw gemeente daadwerkelijk meer oog krijgen voor de meerwaarde van sport, en andersom, dat sportaanbieders hun poorten letterlijk en figuurlijk meer gaan openstellen voor maatschappelijke doelen?

DSP en Sportservice Noord-Holland zochten samen met de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Enkhuizen, Haarlemmermeer, Hoorn, Huizen en Zaanstad naar antwoord op die vragen. De Provincie Noord-Holland ondersteunde dit project. Op basis van de ervaringen van zeven gemeenten hebben DSP en Sportservice een stappenplan ontwikkeld dat gemeenten helpt om systematisch en consistent beleid te ontwikkelen. Dit om de potentie van sport en bewegen optimaal te benutten in het sociaal domein.

Het stappenplan vind je in de pdf ‘Beter benutten van sport in het sociaal domein’

Sportservice helpt je op weg met gratis werksessie
Dat sport en bewegen het sociaal domein veel kansen biedt is eens te meer aangetoond. Maar ook is duidelijk geworden dat dit niet vanzelf gaat; om de maatschappelijk meerwaarde van sport en bewegen optimaal te benutten is een sturende of stimulerende rol van de gemeente cruciaal. Om deze rol te bepalen en effectief te kunnen invullen biedt Sportservice een gratis strategische werksessie aan. Deze sessie duurt gemiddeld 2-3 uur. Op basis van wat er al gedaan wordt in jouw gemeente en de aanwezige visie op sport gaan we gezamenlijk heldere strategische uitgangspunten bepalen voor het beter benutten van sport in het sociaal domein. Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat de praktische invulling in jouw gemeente optimaal aansluiting gaat vinden op de gestelde beleidsdoelen. De eerste tien werksessies biedt Sportservice gratis aan.

Neem voor meer informatie of het inplannen van een werksessie contact op met Marina Jansen via mjansen@sportservicenederland.nl of 023-205 50 60.