HomeNieuwsInventarisatie wensen combinatiefunctionaris Heemskerk

Inventarisatie wensen combinatiefunctionaris Heemskerk

Heemskerkse verenigingen hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen om een behoeftepeiling in te vullen met betrekking tot de inzet van een combinatiefunctionaris (CF) van Sportservice Kennemerland in 2018.

Combinatiefunctionaris
Een combinatiefunctionaris vervult een functie waarbij de combinatie van verschillende sectoren een hoofdrol speelt. Een belangrijk doel is het leggen van een verbinding tussen verschillende werkvelden van de functie zoals de sportvereniging, het onderwijs of andere partijen binnen het ‘sociale domein’ in een gemeente. In Heemskerk zijn momenteel CF’ers actief bij handbalvereniging DSS, voetbalvereniging ODIN ’59 en tennisvereniging HLTC Marquette.

Aangepaste regeling
De combinatiefunctieregeling gaat in Heemskerk in 2018 meer projectmatig worden ingevuld. Francis Heijneker, manager van Sportservice Kennemerland: “Het is belangrijk dat de aangevraagde projecten ook een maatschappelijke component hebben. Bij voorkeur wordt samengewerkt met meerdere partijen. Een voorbeeld van een goed maatschappelijk project is het ‘walking football’ bij ODIN ’59. Het gaat daarbij niet alleen om het sporten, maar ook om het sociale aspect. In de nieuwe regeling zijn er voor de vereniging geen kosten meer verbonden aan de inzet van een combinatiefunctionaris.”Interesse
Al zo’n 15 verenigingen hebben hun interesse kenbaar gemaakt, waaronder sjoelvereniging De Schoelschijf. Bestuurslid Ruud van Kalmthout: “Als sjoelvereniging denken wij wat bij te kunnen dragen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door ouderen, mensen die het financieel lastig hebben, of mensen met een beperking, actief te krijgen. Sjoelen is een officiële sport. Bij onze vereniging staat echter het sociale aspect bovenaan. Leden helpen elkaar, bijvoorbeeld bij het opstellen van een brief, of vervoer naar onze locatie. Ook zouden we ons weer willen richten op jeugd. Bij sjoelen leer je bijvoorbeeld snel tellen en rekenen onder de knie te krijgen. Wie weet kunnen we wel samenwerken met basisscholen.”Verenigingsadvisering
Naast de combinatiefunctionarissen is in Heemskerk ook een verenigingsadviseur actief. Bij Hubert Habers kunnen verenigingen terecht wanneer het gaat om bestuurlijke zaken en beleidsadvisering. Voor meer informatie over beide mogelijkheden kan contact op worden genomen via hhabers@sportservicekennemerland.nl.