HomeNieuwsAangepaste subsidieregeling Sport en Bewegen 2023 Heemskerk

Aangepaste subsidieregeling Sport en Bewegen 2023 Heemskerk

Op 15 augustus 2023 heeft het college Heemskerk de Subsidieregeling Sport en Bewegen 2023 vastgesteld. Hiermee vervalt de Subsidieregeling Sport en Bewegen 2021. In de subsidieregeling zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.  Lees hier de wijzigingen.

Dit zijn de drie wijzigingen op een rijtje:

  1. De ledenbedragen voor de jaarlijkse sportsubsidies zijn, onder het voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2024, geïndexeerd met de jaarlijkse indexatie van 5.3%
  2. Om verenigingen te ondersteunen en sporten voor iedereen betaalbaar te houden is besloten om naast de jaarlijkse indexering een extra verhoging van de ledenbedragen toe te passen vanwege alle hogere (huur, energie, etc.) kosten waar verenigingen/stichtingen mee te maken hebben gekregen. Ook hier geldt het voorbehoud dat de gemeenteraad, bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2024, nog moet instemmen met het jaarlijkse indexeringspercentage.
  3. Alleen verenigingen/stichtingen in Heemskerk kunnen tegelijk met de jaarlijkse subsidie sport een extra bijdrage ontvangen voor de vrijwilligers. Dit is een waarderingssubsidie. De waarderingssubsidie bestaat uit een vaste bijdrage per vereniging/stichting van € 500,- en wordt verhoogd met € 1,- per contributie betalend lid van de vereniging/stichting.

Sportverenigingen hebben dit jaar tot 1 november de tijd voor het indienen van de subsidieaanvraag. Andere jaren was dit tussen 1 september en 1 oktober, maar dit jaar stelt de gemeente de deadline uit tot 1 november. Zij raden u aan om de gemeentelijke website en de subsidieregels te lezen voordat u een jaarlijkse of eenmalige subsidieaanvraag doet. Vanaf 1 september staat op de subsidiepagina van de gemeentelijke website een link naar de Subsidieregeling Sport en Bewegen 2023.

De gemeente helpt u graag. U kunt uw vraag mailen naar subsidiehelpdesk@heemskerk.nl, bij voorkeur met uw telefoonnummer, dan wordt er snel contact met u opgenomen. U kunt ook contact opnemen met uw contactpersoon bij de gemeente.