HomeSporthackers

Sporthackers

Jongeren die lid zijn bij een sportclub voldoen vaker aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (een uur bewegen per dag). Lidmaatschap van een sportclub draagt bij aan de identiteitsontwikkeling en biedt jongeren een derde opvoedmilieu, waarin ze hun talenten kunnen ontplooien.

Om de sportparticipatie onder jongeren te verhogen is het zaak om hen te behouden voor de vereniging en eventuele afhakers te enthousiasmeren voor vernieuwend en anders georganiseerd sport- en beweegaanbod. Dit doen wij door jongeren onder en na schooltijd te laten kennismaken met vernieuwend en/of anders georganiseerd sport- en beweegaanbod, maar ook door sportverenigingen te leren hoe zij jongeren als lid kunnen behouden. Daarnaast besteden we extra aandacht aan het inzetten van sport als middel, aan het betrekken van jongeren bij de organisatie van sportactiviteiten en aan het stimuleren van inactieve jongeren.

Het project Sporthackers wordt aangeboden aan het Hageveld College en HBM in Heemstede.