HomeNieuwsSportimpuls sportaanbieders

Sportimpuls sportaanbieders

Sportaanbieders krijgen komende maanden de kans om opstartsubsidie aan te vragen voor vernieuwend sportaanbod in het kader van de ‘Sportimpuls’. De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen.

Sportimpuls sportaanbiedersMet subsidiegelden van de ‘Sportimpuls’ organiseren lokale sport- en beweegaanbieders
activiteiten voor mensen die niet of nauwelijks bewegen. Samenwerking tussen sport- en
beweegaanbieders onderling, tussen sportaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns- en
zorginstellingen, GGD’en en het bedrijfsleven staat daarbij centraal. Een integrale aanvraag
per buurt biedt de meeste kans op succes.

Belangrijke criteria:• aanvraag door sport- en beweegaanbieders
• er moet gebruik worden gemaakt van bestaande interventies/projecten die op de Menukaart Sportimpuls staan. Deze is in april beschikbaar.
• de aanvraag is alleen voor de opstart van twee jaar
• de activiteiten zijn gebaseerd op een buurtactieplan
• gemeenten moeten een positief oordeel geven over de aanvraag
• Meedoen

Alleen een aanvraag die is gebaseerd op het sport- en beweegaanbod dat op de Menukaart
Sportimpuls staat, komt in aanmerking voor financiering uit de Sportimpuls. Op deze
Menukaart staan alleen succesvolle projecten. Sportservice Noord-Holland weet welke
projecten effectief zijn en welke geschikt zijn voor uw organisatie, uw huidige situatie en de
doelgroep die uw wilt bereiken.

Ondersteuning bij uw subsidieaanvraagSportservice Noord-Holland ondersteunt al jaren gemeenten en sportaanbieders op
succesvolle wijze bij het indienen van subsidieaanvragen en het maken van projectplannen.
Uw kans op toezegging neemt aanzienlijk toe als u onze ervaring toevoegt aan uw
inspirerende ideeën. Sportservice heeft inzicht in het laagdrempelig sportaanbod in onze
provincie. Sportservice Noord-Holland is bij honderden projecten op verschillende locaties betrokken.
Belangrijkste uitdaging is het sport- en beweegaanbod aan te passen aan de wensen van de
doelgroep zodat ze een levenlang sporten en plezier in bewegen krijgen.

Meer informatieVia onderstaande link is meer informatie te vinden over de vooraankondiging van de Sportimpuls:http://www.sportindebuurt.nl/sportimpuls/

OndersteuningWilt u meer informatie over de nieuwe regeling en weten welke kansen er zijn voor uw
(sport)organisatie? Neem dan contact op met Steffen van der Pol, Sportservice Heemstede-Zandvoort.