HomeNieuwsReacties op vrijwilligerswervingsacties Heemstede hartverwarmend

Reacties op vrijwilligerswervingsacties Heemstede hartverwarmend

Vier sportverenigingen uit Heemstede zijn de afgelopen maanden druk in de weer geweest om hun vrijwilligerstekort op te lossen. De Heemsteedse Reddingsbrigade, voetbalvereniging VEW, duikvereniging Seabees en Scouting BIM-Bakenessergroep volgen bij Sportservice Heemstede-Zandvoort de cursus Meer Vrijwilligers In Kortere Tijd. Vol enthousiasme volgen 13 vrijwilligers van deze verenigingen de cursus, die in totaal uit vier avonden bestaat. Alle vier de verenigingen zijn een keer gastheer tijdens een cursusavond, zodat de verenigingen ook elkaars accommodaties leren kennen. Inmiddels zijn de eerste drie avonden achter de rug.

Belactie
De verenigingen hebben er de afgelopen periode voor gezorgd dat het vrijwilligersbeleid positief belicht wordt. Diverse vrijwilligers werden in het zonnetje gezet, in het clubblad, op de website en zelfs in de krant. Daarnaast bedachten alle verenigingen een creatieve reclame campagne voor hun vrijwilligerswervingsactie. Met deze campagne is de basis gelegd voor een succesvolle belactie. Een grote groep leden en ouders is in februari gebeld met de vraag wat zij voor hun vereniging kunnen betekenen. Iedereen kan immers met zijn eigen kwaliteiten wel iets bijdragen aan het verenigingsleven.

Hartverwarmende reacties
Van drie van de vier verenigingen zijn de resultaten inmiddels bekend. Deze zijn uitstekend te noemen. Caroline Sprengers van Seabees: “We kregen heel veel enthousiaste reacties. Het was goed te merken dat bij de leden al bekend was dat we zouden bellen. Ik werd zelfs teruggebeld door een volwassen lid die haar moeder aanmeldde: die wil ook zo graag iets doen en handig is met administratie. Echt hartverwarmend! We zijn nu bezig de aanmeldingen te stroomlijnen, onder te verdelen in incidentele en structurele hulp en taakgroepen te maken. We hebben ook een avond gepland, waarop onze nieuwe vrijwilligers welkom zijn.”

Willem Schinkelshoek van de Heemsteedse Reddingsbrigade: “Op zaterdag 16 en 23 februari 2013 heeft de HRB 100 leden personen persoonlijk benaderd in het zwembad. Op zaterdag 2 maart zetten wij onze actie voort door leden persoonlijk te benaderen. Vanaf volgende week zullen wij de leden die we hebben gemist nog na bellen. De reacties hebben we verwerkt in een overzicht en deze zijn tot nu toe zeer positief.”

Ook bij Scouting BIM zijn de resultaten uitstekend. Bart Bosman: “We hebben alle ouders van de afdeling ‘ waterwerk’ op 6 na bereikt. Als we deze ook gesproken hebben gaan we evalueren. Gezien het succes van de eerste fase zullen we ook de ouders van de andere onderdelen waarschijnlijk nog benaderen. We doen dit gefaseerd. 17 ouders geven aan best wel tijd in een eenmalige klus te willen steken. Met even doorvragen hebben we dan ook veel waardevolle dingen opgeschreven zoals mensen die willen helpen met de kascontrole, coachen bij trainingen en opleiding, inrichting Schoteroog en mensen die je altijd ad hoc voor van alles kan benaderen. 11 mensen willen best één of twee keer per jaar benaderd worden om te helpen met klussen op Schoteroog of op de Randweg. 7 hiervan willen zelfs opgenomen worden in de klusploeg die 1x per maand op vrijdag avond op Schoteroog bezig zijn. Tussen deze mensen zitten aannemers, elektriciens en gebouwenbeheerders. Een zeer waardevolle toevoeging voor de klusploeg!”

Meer informatie
Op maandag 25 maart is de vierde bijeenkomst. Dan worden de resultaten besproken en wordt gekeken hoe de verenigingen structureel het vrijwilligerswerk op de agenda kunnen krijgen. Voor meer informatie over de cursus Meer Vrijwilligers In Kortere Tijd kan men terecht op www.meervrijwilligersinkorteretijd.nl. Meer informatie over de werkzaamheden van Sportservice Heemstede-Zandvoort is te vinden op www.sportserviceheemstedezandvoort.nl.