HomeNieuwsOproep jeugd onderzoek sport & bewegen

Oproep jeugd onderzoek sport & bewegen

De gemeente roept alle jeugdige zandvoorters in de leeftijd van 7 tot 12 jaar op, om deel te nemen aan een onderzoek over hun sport- & beweeggedrag. De resultaten moeten inzicht geven in deelname en wensen op het gebied van sporten en bewegen door deze doelgroep. De gemeente hoopt dat de jeugd massaal gehoor geeft aan deze oproep om de digitale vragenlijst behorende bij het onderzoek in te vullen!

De gemeente Zandvoort vindt het belangrijk dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. Onder de naam Zandvoort Actief! organiseert Sportservice Heemstede-Zandvoort voor de gemeente verschillende activiteiten voor de jeugd op het gebied van sport en bewegen. Om inzicht te krijgen in het sport- en beweeggedrag van de jeugd van 7 tot 12 jaar, heeft de gemeente Zandvoort de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren. Het onderzoek bestaat uit een digitale vragenlijst.Vragenlijst en resultaten Voor het invullen van de vragenlijst klik u hier. U kunt de vragenlijst invullen van 14 maart tot en met 3 april as. De resultaten van dit onderzoek moeten inzicht geven in het sport- en beweeggedrag van de Zandvoortse jeugd en worden onder andere gebruikt voor het opstarten van nieuwe sport- en beweegactiviteiten door Sportservice Heemstede-Zandvoort. De onderzoeksgegevens worden uiteraard volledig anoniem verwerkt. Oproep Om daadwerkelijk iets aan de resultaten te hebben, is het belangrijk dat zoveel mogelijk jeugd de vragenlijst invult, ook als er geen interesse is voor sport en bewegen. Kinderen van de basisschool vullen de vragenlijst samen met hun ouders/verzorgers in. Zij hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente Zandvoort. Wij hopen van harte dat u als ouder/verzorger 15 minuten van uw tijd wilt vrijmaken om de vragen met hun kind(eren) te beantwoorden.Over het onderzoek heeft uw kind op school uitleg gekregen. Naast de jojo die uw kind heeft meegekregen, maakt u ook kans op een mooie prijs voor het hele gezin als u na het invullen van de vragenlijst uw gegevens achterlaat.

meer informatie