HomeNieuwsNieuw beweegproject: Alle Leerlingen Actief!

Nieuw beweegproject: Alle Leerlingen Actief!

Woensdag 24 oktober is het nieuwe provinciale beweegproject ‘Alle Leerlingen Actief’ van start gegaan op het Wim Gertenbachcollege in de gemeente Zandvoort. Ruim 130 leerlingen deden deze dag mee aan de fittest.

Beweegproject Alle Leerlingen Actief!
Recent onderzoek van TNO wijst uit dat slechts 28% van de jongeren momenteel voldoende beweegt. De sportparticipatie van vmbo-jongeren is nog lager dan andere onderwijstypes. En dat terwijl voldoende bewegen juist voor de jeugd zo belangrijk is. Ook de provincie Noord-Holland ziet het belang van meer sporten en bewegen in en subsidieert het project Alle Leerlingen Actief dat is gericht op het activeren van inactieve leerlingen en het voorkomen en bestrijden van overgewicht. Alle Leerlingen Actief wordt de komende twee schooljaren op vier Noordhollandse VMBO-scholen uitgevoerd: het Casparuscollege uit Weesp, SG de Dijk uit Medemblik, het Titaancollege uit Hoorn en het Wim Gertenbachcollege uit Zandvoort.Eurofittest
Om de leerlingen van het Wim Gertenbachcollege direct vanaf de start goed in beweging te zetten is begonnen met de Eurofittest. Woensdag 24 oktober is bij alle eerste, tweede en derdejaars leerlingen gemeten hoe het zit met hun kracht, lenigheid, snelheid, uithoudingsvermogen, evenwicht en vetpercentage.

Hoorn, Weesp en Medemblik
De fittest zal de komende weken ook in Hoorn, Weesp en Medemblik worden afgenomen. Ook vullen alle leerlingen een vragenlijst in om te bekijken hoe en hoeveel ze op dit moment sporten en bewegen. Aan de hand van de vragenlijst, de scores op de fittest en de indruk van de vakleerkrachten wordt per school een groep van 25 leerlingen geselecteerd. Begeleiding
Deze leerlingen worden door de school intensief begeleid om meer te gaan sporten en bewegen via motivatiegesprekken. Naast deze motivatiegesprekken wordt op elke school een extra sport- en beweegaanbod ontwikkeld. GGD
In Weesp en Zandvoort kunnen leerlingen met overgewicht aan een speciaal programma meedoen waarbij ze niet alleen samen gaan sporten maar ook begeleiding krijgen van een diëtist en psycholoog. Ook bieden alle scholen in samenwerking met de GGD extra lessen over een gezonde leefstijl aan, gecombineerd met het project Gezonde Schoolkantine.