HomeSportclinics onder schooltijd

Sportclinics onder schooltijd

Laat basisschoolleerlingen en scholieren het plezier van jouw sport ervaren met door het geven van sportclinics onder schooltijd. Jouw trainers bezoeken de scholen om door middel van clinics de sport en de vereniging te promoten en nieuwe leden te werven.

Sportclinics onder Schooltijd

Met de sportclinics onder schooltijd bereik je als vereniging in een keer een grote doelgroep. Sportverenigingen die deelnemen aan JouwSportPas onder schooltijd ervaren dit als positief vanwege de publiciteit, ledenwerving en promotie van de sport en vereniging. Team Sportservice heeft nauw contact met gemeente, scholen en andere maatschappelijke organisaties om inwoners naar de vereniging te helpen. Lokale media plaatsen persberichten en wij geven aandacht aan JouwSportPas onder Schooltijd via flyers, nieuwsbrief en social media.

  • Na afloop van de clinics mag je flyers uitdelen. Maak jouw sportclinics succesvol en nodig leerlingen uit voor één of meerdere trainingen op de vereniging.
  • Team Sportservice vraagt de scholen een stukje in de nieuwsbrief te plaatsen over de sportclinics.
  • Verenigingen ontvangen voor het geven van clinics onder schooltijd een vergoeding van € 20,00 per uur.

JouwSportPas onder Schooltijd is inzetbaar in alle klassen op het primair- en voortgezet onderwijs tijdens gymlessen, extra beweegmomenten of sportdagen. Heb je interesse om jouw sport te promoten tijdens gymlessen, extra beweegmomenten of sportdagen? 

Vragen

Heb je vragen neem dan contact op het Esther de Heij via e-mail.