HomeMove Mates

Move Mates

Pauzes worden weer leuk voor ieder kind! Move Mates stimuleert kinderen om in beweging te komen en doet dit door leerlingen uit groep 7 en 8 op te leiden tot speelpleincoaches. Deze leerlingen bedenken en begeleiden activiteiten en kunnen daarbij speelpleinkaarten gebruiken. Door meer beweegmogelijkheden, structuur en regels op het schoolplein ontstaan er minder conflicten. De speelpleincoaches krijgen meer zelfvertrouwen en ontwikkelen zich op sociaal gebied.

Niemand meer buitenspel

Binnen Move Mates worden kinderen opgeleid tot speelpleincoach. Veel scholen hebben de wens om ook op het schoolplein bewegen te stimuleren, maar hebben daarvoor niet de juiste mensen in huis. Tegelijkertijd hebben ze te kampen met conflicten in de pauze. Met Move Mates zijn beide problemen verleden tijd. Leerlingen uit groep 7 of 8 bedenken en begeleiden beweegactiviteiten en kunnen hierbij speciale speelpleinkaarten gebruiken. Er ontstaat nieuwe interactie tussen jong en oud, waarbij niemand meer buitenspel hoeft te staan.

Inhoud  van Move Mates

 1. Opleiding tot speelpleincoach
  Move Mates start met het opleiden van leerlingen uit groep 7 of 8 tot speelpleincoach. Zij krijgen van onze buurtsportcoach een opleiding. Deze bestaat uit één theorieles, waarna ze zelf mogen bepalen of ze verder willen in het traject. Vervolgens krijgen ze drie praktijklessen. De speelpleincoaches leren spelactiviteiten op te zetten en uit te leggen, leerlingen te betrekken en te handelen bij (kleine) conflictsituaties.
 2. Leerlingen lopen stage
  Na de theorieles en twee praktijklessen lopen de leerlingen stage op het plein. De buurtsportcoach komt langs om te coachen en feedback te geven. De kinderen die het traject hebben afgerond, krijgen een certificaat.
 3. De pauzes zijn weer interessant
  Per pauze zijn, afhankelijk van de beschikbare ruimte op het schoolplein, twee tot vier speelpleincoaches actief. Zij zijn herkenbaar aan de speelpleincoach-hesjes. De speelpleincoaches leiden activiteiten en zijn het aanspreekpunt voor leerlingen die (willen) deelnemen. Leerkrachten, TSO-medewerkers en overblijfouders ondersteunen de coaches, bijvoorbeeld bij conflictsituaties.
 4. Continuïteit
  Het is mogelijk dat we het daaropvolgende schooljaar langskomen om in een afgeslankt traject nieuwe speelpleincoaches op te leiden. Bij dat traject spelen de huidige coaches en leerkracht groep 7 een belangrijke rol. Hierdoor is de continuïteit van het project jaarlijks gegarandeerd.