HomeKind naar Gezonder Gewicht

Kind naar Gezonder Gewicht

Kind naar Gezonder Gewicht

Kind naar Gezonder Gewicht biedt passende ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht. Belangrijk binnen deze aanpak is dat er een nauwere samenwerking is tussen professionals uit zowel het zorg- als sociaal domein. Één centrale zorgverlener coördineert het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin. Samen met andere professionals zetten zij zich in om de gezondheid van het kind te verbeteren. Daarnaast is er ook aandacht voor de kwaliteit van leven op korte en lange termijn. In Aalsmeer zijn er 4 centrale zorgverleners die dit project begeleiden.

 

Uitleg voor professionals

Centrale zorgverleners zijn jeugdverpleegkundigen bij GGD Amsterdam die gespecialiseerd zijn in de aanpak van overgewicht. Ze hebben extra kennis opgedaan over mogelijke oorzaken van overgewicht en obesitas, (op)voeding en beweging. Ze kunnen vanuit een positieve, gelijkwaardige insteek bij ouders – die meestal in een complexe situatie zitten – overgewicht bespreekbaar maken. Centrale zorgverleners hebben tijd om samen met het gezin een actieplan te bespreken. Zij coördineren het contact met de eventueel betrokkenen professional(s) en zorgen voor contact met het gezin dat ze langdurig kunnen begeleiden.

Contact opnemen en samenwerking

Centrale zorgverleners zijn voor professionals het aanspreekpunt voor vragen of verwijzing rondom overgewicht. Het proces loopt als volgt:

  1. Signaleer je een kind met overgewicht en wil je advies? Mail dan naar centralezorgverlenerAalsmeer@ggd.amsterdam.nl. Bellen mag ook, 020-5555911. Met toestemming van de ouder kun je ook de gegevens van de ouder en het kind (naam en geboortedatum is genoeg) mailen.
  2. Bij aanmelding via de mail: één van de centrale zorgverleners belt jou voor nadere informatie over het gezin.
  3. Als ouder(s) en kind begeleiding willen maakt de centrale zorgverlener een afspraak voor de intake (thuis of op locatie GGD)
  4. Na de intake maakt ze samen met het gezin een plan voor vervolg met haalbare doelen.
  5. Eventueel schakelt zij (een) andere professional(s) in, zoals een kinderarts, fysiotherapeut of jeugdhulpverlener.
  6. De centrale zorgverlener blijft in contact met het gezin en betrokken professionals totdat de doelen zijn behaald.

Uitleg voor ouders

Heeft jouw kind last van overgewicht? Willen jullie werken aan een gezonder gewicht en fitter worden? De centrale zorgverlener, tevens jeugdverpleegkundige van de GGD staat klaar om jullie hierbij te helpen. Er zijn veel dingen die invloed kunnen hebben op het gewicht. Voeding, beweging, maar ook hoeveelheid slaap, of is er stress in je gezin door bijvoorbeeld geldproblemen of echt-scheiding.

Jullie hebben al van alles geprobeerd en vinden het nu tijd voor hulp. We kijken samen naar wat jouw gezin nodig heeft; wat past bij jullie gezin en situatie. Er is hulp, net zo lang dat nodig of gewenst is. De specialist van de GGD kan (gratis) bij jullie thuis komen of ergens met jullie afspreken. Je mag zelf contact opnemen via e-mail.