HomeClub Extra

Club Extra

Club Extra is een club voor kinderen die moeite hebben om aan te sluiten bij activiteiten op een reguliere vereniging, de gymles en het buitenspelen. Ook hebben zij vaak moeite met presenteren en voor zichzelf op komen. Dit kan komen door een sociaal-emotionele achterstand, motorische achterstand en/of doordat zij gedragsmatig uit de toon vallen. Hierdoor kunnen zij problemen ervaren in de omgang met leeftijdsgenootjes en moeite hebben met het aanleren van motorische vaardigheden. Bij Club Extra kunnen ze in een veilige omgeving kennis maken met diverse sport- en cultuuractiviteiten.

Doel

Het doel van Club Extra is om kinderen meer zelfvertrouwen te geven waardoor zij uiteindelijk bij een reguliere sportvereniging of culturele organisatie kunnen aansluiten. Tijdens de lessen zullen de kinderen de fase van mislukken naar lukken, van lukken naar beter worden en van beter worden naar goed genoeg zijn ervaren. Goed genoeg
om aansluiting te vinden bij de gymles, het buitenspelen en bij leeftijdsgenoten op een reguliere sportvereniging of culturele organisatie.

De lessen

Doordat de kinderen werken in kleine groepjes van maximaal 10 deelnemers, krijgen zij bij Club Extra veel individuele aandacht. Ze nemen iedere week deel aan een les van 1,5 uur die bestaat uit een sport- en cultuuractiviteit. Zo worden sport en cultuur naar de gymzaal gebracht en maken de kinderen kennis met verschillende activiteiten. Hierdoor wordt de drempel naar de reguliere cultuuractiviteit of sportvereniging verlaagd, groeit het zelfvertrouwen en krijgen ze meer plezier in bewegen en deelname aan cultuuractiviteiten.

Rooster Club Extra

Meer informatie en opgeven

Neem voor meer informatie contact op met Roy Kant.