HomeMeer Leden in Kortere Tijd

Meer Leden in Kortere Tijd

Wil jij ook meer leden voor jouw vereniging? Zet denken om in doen! Meer Leden in Kortere Tijd is een cursus van Team Sportservice voor verenigingen die op zoek zijn naar nieuwe leden of sporters. De cursus geeft een verfrissende kijk op ledenwerving. Niet een succesvolle wervingsactiviteit staat centraal. Belangrijker nog is dat het sportaanbod van de vereniging voorziet in de veranderende vraag van de sporter.

Waarom deze cursus?

De wereld van het sportaanbod is in beweging. De tijd waarin verenigingen erop kunnen rekenen dat nieuwe leden, ondanks nauwelijks wijzigend sportaanbod of ledenvoordelen, blijven komen en jaar op jaar hun lidmaatschap verlengen ligt achter ons. De moderne sportvereniging is een ‘achterbanorganisatie’, waarbij klantenbinding steeds belangrijker is.

Factoren als demografische veranderingen, individualisering en sociale media zijn van invloed op het sportgedrag. Nieuwe generaties kijken anders aan tegen ledenorganisaties en senioren blijven langer vitaler. Sporten gebeurt steeds meer in anders georganiseerd verband. Er is een veranderende vraag naar competities en trainingen. De druk van commercieel sportaanbod is voelbaar. Dit alles maakt een sportvereniging zeker niet achterhaald, maar verenigingen moeten zich er wel van bewust blijven dat zij moeten blijven moderniseren om bestaansrecht te houden. Daarnaast is het belangrijk om de toegevoegde waarde van het verenigingsleven te blijven uitdragen.

Maatschappelijke taken

Van een vereniging wordt steeds vaker verwacht dat ze zich ook bezig houden met nieuwe doelgroepen of maatschappelijke taken. Dit gaat verder dan datgene waar sportclubs zich van oudsher op richten, maar het biedt ook veel kansen! Verenigingen die het lukt om met hun tijd mee te gaan, blijven succesvol.

Deze cursus geeft een verfrissende kijk op ledenwerving. Niet langer staat het organiseren van een succesvolle wervingsactiviteit centraal. Belangrijker nog is dat het sportaanbod van uw vereniging voorziet in de veranderende vraag van de sporter. Na deze cursus sluit het aanbod nog beter aan bij de wensen van uw doelgroep, of is het zelfs gelukt om een aanbod voor een hele nieuwe doelgroep op te starten!

Inhoud van Meer Leden in Kortere Tijd

  1. Analyse van de vereniging
    Meer Leden in Kortere Tijd start met een analyse van de vereniging, de achterban en de omgeving. Deze analyse vormt het startpunt van het verdere verloop van de cursus.
  2. Cursusavonden of e-learning
    Tijdens onze cursus ga je ofwel in drie cursusavonden, of volledig online aan de slag met het doorvoeren van kleine of grote aanpassingen in bestaand aanbod, of het ontwikkelen van een nieuw ‘product’ voor een bestaande of nieuwe doelgroep. Tijdens deze cursus leert u dit aanbod met behulp van marketingprincipes succesvol in de markt te zetten. Tot slot bekijken we hoe u de huidige en nieuwe achterban betrokken houdt, door het sportaanbod steeds goed aan te laten sluiten bij de ‘levensfase’ waar de sporter zich op dat moment in bevindt.
  3. Conclusie en start met nieuw sportaanbod
    Zowel het onderdeel analyse als het onderdeel marketingmix eindigen met het schrijven van een conclusie. Aan de hand hiervan presenteert de werkgroep van jouw vereniging aan het slot van de cursus een korte ‘pitch’. Hierin wordt onderbouwd welke keuzes zijn gemaakt en hoe ze tot deze keuzes zijn gekomen. Natuurlijk streven we er naar om de aanpassingen en/of introductie van nieuw aanbod daadwerkelijk in gang te zetten.

Extra informatie

Meer Leden in Kortere Tijd is onderdeel van onze succesformule Meer in Kortere Tijd, het platform voor jouw verenigingsvraagstukken.

Vragen

Heb je vragen neem dan contact op het Rene Romeijn via e-mail.