HomeMaatregelen sport in verband met coronavirus

Maatregelen sport in verband met coronavirus

Op deze pagina lees je welke maatregelen gelden voor sport en bewegen bij verenigingen en sportaanbieders. Sport en bewegen heeft zich nadrukkelijk gepositioneerd als onderdeel van de oplossing en essentiële sector. Daarbij is ook aangegeven dat het spelen van wedstrijden op alle niveaus het sportplezier vergroten. Datzelfde geldt ook voor het kijken naar sport en de belangrijke sociale functie die de sportkantines vervullen. De verruimingen op dit gebied kunnen worden ervaren als een positief antwoord daarop van dit Kabinet. Wij benadrukken dat op de gehele sector een grote verantwoordelijkheid rust om te laten zien dat iedereen zich juist ook aan de basisregels houdt om zo samen te zorgen dat sport open blijft

 • Was regelmatig je handen
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test
 • Zorg voor voldoende ventilatie

Maatregelen voor sport

 • Iedereen mag binnen en buiten sporten.
 • Sportwedstrijden zijn toegestaan.
 • Publiek bij wedstrijden is toegestaan tussen 05.00 uur en 1.00 uur
 • Er gelden voorwaarden, onder andere voor het dragen van mondkapjes en het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

Coronatoegansbewijs

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:

 • op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden;
 • die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals de kantine, kleedkamers en toiletten;
 • publiek bij amateursport op een binnenaccommodatie vanaf 18 jaar;
 • publiek bij professionele sportwedstrijden (topcompetities) binnen en buiten vanaf 13 jaar;

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

 • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. 
 • professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste divisie en voor sporters in topcompetities

Publiek

Tussen 05.00 uur en 1.00 uur mag publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Het publiek houdt zich aan de volgende regels:

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor publiek:

 • bij amateursport op een binnenaccommodatie vanaf 18 jaar
 • bij professionele sportwedstrijden (topcompetities) binnen en buiten vanaf 13 jaar.

Publiek bij amateursport op een binnenlocatie met minder dan 500 bezoekers

 • Geen 1,5 meter afstand verplicht;
 • Coronatoegangsbewijs is verplicht
 • Geen vaste (toegewezen)zitplek;
 • Geen mondkapjesplicht;

Publiek bij amateursport op een binnenlocatie met meer dan 500 bezoekers

 • Geen 1,5 meter afstand verplicht;
 • Coronatoegangsbewijs is verplicht
 • Vaste (toegewezen) zitplek;
 • Mondkapjesadvies bij verplaatsing vanaf 13 jaar;

Publiek amateursport buiten:

 • Een locatie mag zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-regel.

Publiek professionele sportwedstrijden en topcompetities

 • Onbeperkt met vaste (toegewezen) plek;
 • Mondkapjesadvies bij verplaatsing binnen vanaf 13 jaar.

Horeca, sportkantine en terrassen gesloten

 • Horeca, sportkantines en terrassen mogen open tot 1.00 uur;
 • Het tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht;
 • Een mondkapje is verplicht als er gelopen wordt,
 • Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines;

Financieel

Het ministerie van VWS directie sport heeft aangegeven dat de eerdere ingezette regelingen om de financiële consequenties van deze COVID-19 maatregelen te compenseren, weer gebruikt zullen worden. Tijdens de persconferentie is aangegeven dat dit vooralsnog geldt tot het eind van dit jaar. Het gaat daarbij o.a. om de TASO (sportverenigingen) TVS (gemeenten voor kwijtschelding huur) en SPUK IJZ (ijsbanen, zwembaden).

Overzicht steun- en herstelpakketten

 

Nuttige links

Voor vragen kun je kijken op de sites van de rijksoverheid en het NOC*NSF of informeren bij jouw sportbond. Team Sportservice onderhoudt nauw contact met de gemeente en informeert en adviseert sportaanbieders op dit gebied. Hieronder staan alle noodzakelijke documenten voor sport in Aalsmeer op een rij. Deze wordt regelmatig bijgewerkt.