HomeJeugdfonds Sport & Cultuur Lopik

Jeugdfonds Sport & Cultuur Lopik

In de gemeente Lopik kunnen kinderen met steun van het Jeugdfonds Sport & Cultuur lid worden van een sport- of cultuurvereniging. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Aanvraag indienen

Ouders/verzorgers waarvoor het financieel niet haalbaar is om hun kind(eren) lid te laten worden van een vereniging, komen in aanmerking voor een vergoeding. Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen. Dit kan alleen worden gedaan door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, buurtsportcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen. Kijk voor meer informatie en de spelregels op jeugdfondssportencultuur.nl/utrecht

Intermediair worden?

Iedere professional, werkzaam in onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg is een potentiële intermediair. Professionals die tijdens hun werk zien dat binnen een gezin weinig geld is om de kinderen te laten sporten, kunnen zich aanmelden als intermediair. Een kleine moeite, maar een groot effect! Landelijk hebben zich al ruim 8.000 professionals aangemeld. Hoe meer intermediairs zich aanmelden hoe meer kinderen het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen. Ieder kind moet immers kunnen sporten! Kijk voor meer informatie op jeugdfondssportencultuur.nl/utrecht.

Voor aanvullende vragen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de gemeente Lopik kunt u contact opnemen met het lokale aanspreekpunt van het Jeugdfonds Sport & Cultuur via 030 209 99 99.