HomeHet spel van de maand

Het spel van de maand

Door de groei van digitale mogelijkheden en het feit dat ouders steeds meer bezorgdheid vertonen naar buitenspelende kinderen, spelen kinderen minder buiten dan vroeger (Collard & Valkenburg, 2014). Daarnaast is bewegen in de meer georganiseerde setting (school of sportvereniging) een grotere rol gaan spelen binnen de motorische ontwikkeling van het kind (Hofferth en Sandberg, 2001). Het wordt in diverse onderzoeken aangetoond dat goed ontwikkelde motorische vaardigheden en contextspecifieke vaardigheden, leiden tot meer fysieke activiteit op latere leeftijd (Catuzzo, e.a., 2014).

Met bovenstaande kennis, heeft Team Sportservice provincie Utrecht leskaarten met ‘Het spel van de maand’ ontwikkeld.

Leskaarten Het spel van de maand

Het spel van de maand kan zowel in de gymles, als buiten worden gespeeld. Doel is om kinderen uit te dagen spelkennis uit de gymles mee te nemen naar het (buiten)spelen. Zo heeft het kind handvatten om vaker en langer fysiek actief te zijn. Daarnaast zijn er ook andere positieve gevolgen, zoals meer, langer en gevarieerd bewegen, bewegen op diverse plekken en ontwikkeling van de sociale vaardigheden.

Het spel van de maand sluit aan op de volgende bouwsteen die tijdens het bewegingsonderwijs centraal staat:

Beweegcontexten verbinden: leerlingen leren over activiteiten die op straat, pleinen en speelveldjes worden gedaan of van sport zijn afgeleid. De beweegactiviteiten in deze contexten kennen hun eigen doel en regels.

Daarnaast draagt het spel van de maand bij aan de volgende subdoelen:

  • Verbinding tussen sport in de gymzaal en buiten (bijv. op het schoolplein of in de buurt).
  • Kinderen en ouders enthousiast maken voor het buitenspelen.
  • Antwoord op de vraag: ‘Waar heb je leren bewegen?’
  • Verbetering van motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden.
  • Uitdaging per spel, een voorwaarde tot leren.
  • Koppeling van de gymles naar het buitenspelen.
  • Wanneer het spel van de maand aan alle scholen in de omgeving worden aangeboden, kunnen kinderen samen spelen. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt hierdoor breed ingezet.

Download

Via deze link vind je de spellen van de periode januari t/m juli: Spel van de Maand Team Sportservice provincie Utrecht.

Werkwijze

De school ontvangt in september en februari van onze vakleerkrachten een informatiemail met de uitleg van de spellen, de aankomende thema’s, de werkwijze en een stukje om te vermelden in de nieuwsbrief. Aanvullend wordt elke 10de van de maand het spel gedeeld. Hier gaan de leerlingen in de gymles mee aan de slag!

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over dit initiatief, kan contact worden opgenomen via 030 209 99 99.