HomeMotorische Remedial Teaching (MRT)

Motorische Remedial Teaching (MRT)

Motorische Remedial Teaching (MRT) is een ondersteuningsmethode waarbij kinderen met een achterstand van de motorische vaardigheden extra beweegmomenten aangeboden krijgen. Deze beweegmomenten zijn ondersteunend aan de naschoolse activiteiten en de gymlessen die het kind op school krijgt.

MRT bestaat uit een programma van 10 weken, waarin het kind eenmaal per week les krijgt van de MRT-docent en de overige dagen thuis oefent met ouder/voogd aan de hand van leskaarten.

Doelgroep

Basisschoolleerlingen (groep 3 t/m 8) met een achterstand van de motorische vaardigheden.

Waarom bieden wij het aan?

Samen buitenspelen op het schoolplein of in de gymzaal is van belang om als kind sociale vaardigheden op te doen en vrienden te maken. Toch bewegen kinderen steeds minder of beleven weinig plezier tijdens het bewegen. Dit kan komen door minder ontwikkelde vaardigheden, waardoor kinderen geïsoleerd raken. 

Team Sportservice is van mening dat elk kind met plezier moet kunnen bewegen op zijn of haar eigen manier. Door middel van MRT zetten wij ons in om drempels weg te nemen en het beweegplezier te vergroten.

Waar kan je ons vinden?

De MRT-lessen worden aangeboden voor basisschoolleerlingen in de kernen: Vinkeveen, Mijdrecht, Wilnis en de Hoef. Afhankelijk van de geografisch verspreiding van de groep wordt de locatie van de MRT-lessen gekozen. 

Planning/aankomende activiteiten

  1. Week 41-44 wordt de eerste MQ-scan afgenomen op de aangesloten basisscholen. 
  2. Week 10-12 wordt de tweede MQ-scan afgenomen.
  3. Week 14-15 doorverwijzingen van kinderen met de score ‘(ruim) onder gemiddeld’.
  4. Week 18-28 starten de MRT-lessen.