HomeMotorische Remedial Teaching (MRT)

Motorische Remedial Teaching (MRT)

Motorische Remedial Teaching (MRT) is een ondersteuningsmethode waarbij kinderen met een achterstand van de motorische vaardigheden extra beweegmomenten aangeboden krijgen. Deze beweegmomenten zijn ondersteunend aan de naschoolse activiteiten en de gymlessen die het kind op school krijgt.

MRT bestaat uit een programma van 10 weken, waarin het kind eenmaal per week les krijgt van de MRT-docent en de overige dagen thuis oefent met ouder/voogd aan de hand van leskaarten.

Waarom is het belangrijk?

Samen buitenspelen op het schoolplein of in de gymzaal is van belang om als kind sociale vaardigheden op te doen en vrienden te maken. Toch bewegen kinderen steeds minder of beleven weinig plezier tijdens het bewegen. Dit kan komen door minder ontwikkelde vaardigheden, waardoor kinderen geïsoleerd raken. 

Team Sportservice is van mening dat elk kind met plezier moet kunnen bewegen op zijn of haar eigen manier. Door middel van MRT zetten wij ons in om drempels weg te nemen en het beweegplezier te vergroten.

Waar zijn wij te vinden?

De MRT-lessen worden aangeboden voor basisschoolleerlingen in de kernen: Vinkeveen, Mijdrecht, Wilnis en de Hoef. Afhankelijk van de geografisch verspreiding van de groep wordt de locatie van de MRT-lessen gekozen. 

Hoe werkt het?

  1. Er wordt een eerste MQ-scan afgenomen op de aangesloten basisscholen. 
  2. Een aantal weken later volgt een tweede MQ-scan. 
  3. Vanuit de MQ-scan worden kinderen met de score ‘(ruim) onder gemiddeld’ doorverwezen naar bijvoorbeeld een jeugdarts, kinderfysiotherapeut of MRT-lessen om samen te werken aan de motorische vaardigheden.
  4. Daarna starten de MRT-lessen.