HomeNieuwsMove Mates klaar voor tweede ronde

Move Mates klaar voor tweede ronde

In 2017 lanceerde Team Sportservice provincie Utrecht Move Mates. Een nieuw beweegproject voor de jeugd waarbinnen basisschoolleerlingen uit groep zeven worden opgeleid tot speelpleincoaches. Zij leren hoe ze zelfstandig activiteiten kunnen organiseren en begeleiden voor hun jongere schoolgenoten. Het resultaat: in de pauzes wordt meer bewogen en het aantal conflicten neemt af. Na het succes in het schooljaar 2017/2018 is Move Mates nu klaar voor ronde twee. In de provincie Utrecht gaan negen scholen aan de slag met het zogenaamde herhalingstraject. Daarnaast start Move Mates op minstens zeven nieuwe scholen.

Meer bewegen van groot belang

Kinderen en jongeren zitten in Nederland gemiddeld tien uur per dag. Hierdoor stagneert hun motorische ontwikkeling. Dat moet anders! De pauzes op school vormen een perfect moment voor kinderen om even in beweging te komen. Scholen hebben echter vaak niet de tijd of niet de juiste mensen in huis om tijdens pauzes meer beweegactiviteiten te stimuleren en begeleiden. Als oplossing voor dit probleem ontwikkelde Team Sportservice Move Mates. Een project dat zich in de kern richt op meer beweging, maar zo is ingericht dat er ook veel winst wordt behaald op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden.

“We boeken ook een mooi resultaat op sociaal gebied. Er ontstaat bijvoorbeeld veel meer interactie tussen kinderen uit verschillende groepen. Leerlingen die het lastig vinden om aansluiting te vinden worden daarnaast door de speelpleincoaches betrokken, waardoor ze niet langer buiten spel staan.”

Succesformule

Volgens projectleider Jorrit Hansen, is Move Mates veel méér dan een beweegproject: “We boeken ook een mooi resultaat op sociaal gebied. Er ontstaat bijvoorbeeld veel meer interactie tussen kinderen uit verschillende groepen. Leerlingen die het lastig vinden om aansluiting te vinden worden daarnaast door de speelpleincoaches betrokken, waardoor ze niet langer buiten spel staan. Ook de speelpleincoaches zelf ontwikkelen zich enorm. Kinderen die heel onzeker zijn en bijvoorbeeld geen spreekbeurt durven te geven, staan nu vol zelfvertrouwen een spel uit te leggen op het plein.”

Uit de evaluatiegesprekken met de scholen die vorig jaar meededen en de enquêtes die daar zijn afgenomen onder leerlingen, leerkrachten en ouders blijkt daarnaast dat het aantal kinderen dat zicht verveelt tijdens de pauzes is afgenomen en dat de sfeer op het plein is verbeterd. Move Mates motiveert kinderen dus niet alleen om meer te bewegen, maar leidt tot een actievere pauze die leuk is voor ieder kind.

Move Mates stoomt door

In oktober leidde beweegconsulent Rianne Schaap van Team Sportservice provincie Utrecht nieuwe collega’s op tot docent Move Mates. Hierdoor zijn dit schooljaar nog meer medewerkers bevoegd om een heleboel nieuwe speelpleincoaches op te leiden. Jorrit Hansen is blij dat steeds meer scholen, ook buiten provincie Utrecht, de positieve effecten van Move Mates gaan ervaren: “In Noord-Holland starten we dit jaar op drie nieuwe scholen en binnenkort zullen de felgroene Move Mates-hesjes, waar de speelpleincoaches aan te herkennen zijn, ook opduiken op de schoolpleinen in de Gemeente Krimpenerwaard in Zuid-Holland. En niet alleen in het westen van het land is Move Mates opgepikt. In april 2018 is Huis voor de Sport Groningen al aangehaakt bij het project. Zij starten dit schooljaar in die provincie op vijf nieuwe scholen.”

Meer informatie over Move Mate staat op www.movemates.nl. Zelf direct iets doen om bewegingsarmoede onder kinderen aan te pakken? Teken de petitie op www.ikbeweegmee.nl.