HomeQ&A Webinar Corona & Sportaanbieders

Q&A Webinar Corona & Sportaanbieders

Op deze pagina vind je alle vragen en antwoorden uit het webinar ‘Corona & Verenigingen’ van 11 mei 2020.

 

 

Wat zijn de mogelijkheden voor binnensporten om weer te starten?

Deze zijn er niet, pas vanaf 1 september weer. Alleen als alles goed gaat.

 

Mag er weer georganiseerd buiten gesport worden?

Ja, mits er een protocol is ingediend bij de gemeente en is goedgekeurd. Een protocol moet gemaakt zijn op basis van het protocol van NOC*NSF, Rijksoverheid, sportbond en de gemeente. Na goedkeuring kan er gesport worden. Voor sporten in de openbare ruime moet het protocol gestuurd worden naar sport@amsterdam.nl Voor sporten op een sportpark of veld van de gemeente, moet het protocol gestuurd worden naar sportverhuur@amsterdam.nl

 

Zijn er buitenruimte van de gemeente beschikbaar voor binnensporten?

Ja, deze zijn te huren via sportverhuur@amsterdam.nl Hier is geen vergoeding of compensatie voor.

 

Mogen de terrassen van de club, net als die van de horeca, weer open vanaf 1 juni?

Nee, pas vanaf 1 september.

 

Wij zijn een stichting, zijn we dan verplicht 100% van het lesgeld te vergoeden vanaf het moment dat we moesten sluiten?

Dit kan afhangen van wat er in de algemene voorwaarden staat van het contract wat is aangegaan. Geeft dit geen duidelijkheid, dan in gesprek gaan met de leden over de onvoorziene omstandigheden. Wat is redelijk en billijk. Heeft de stichting betaald kader in dienst dan is de NOW-regeling interessant.

 

Is er een potje voor het wegvallen van sponsorinkomsten?

Nee die is er niet. In gesprek gaan met de betreffende sponsor is het beste wat je kan doen.

 

Wat is jullie advies ten aanzien van beschermende middelen die een trainer bij zich moet hebben tijdens training (denk aan behandeling blessures)?

Het is aan te raden om bescherming mee te nemen zoals handschoentjes, mondkapje en reinigingsgel voor het geval er een blessure behandeling noodzakelijk is. Tijdens de training zijn deze maatregelen niet verplicht door de 1.5m afstand tussen de deelnemers.

 

Wij zijn een hardloopvereniging. Wat is jullie advies mbt omvang groep waarmee je kunt gaan lopen?

Er is geen maximaal aantal deelnemers, schat zelf in wat verstandig is.

Veel sportbonden geven hier wel een advies in.

 

Mogen wij het seizoen buiten verlengen tot eind oktober of november?

Jazeker, zolang er leden zijn die daar gebruik van willen maken kan je het sportaanbod verlengen. Je bent dan wel weersafhankelijk. Neem contact op met de gemeente om de sportaccommodatie die eventueel gebruikt wordt, te reserveren.

 

Wij hebben 70+ lopers. Wat is jullie advies mbt wel / niet toelaten bij trainingen?

Er zijn geen maximum leeftijd adviezen gegeven, laat de deelnemers zelf deze keuze maken.

 

Onze SBI code (zoals bij KvK staat geregistreerd) staat niet in de lijst voor de TOGS-regeling. We hebben een aanvraag voor een andere code gedaan. Als ik het goed begrijp kunnen we dus voorlopig niet aanvragen. De website geeft aan dat er veel aanvragen zijn, en dat een reactie langer kan duren. Is er duidelijkheid of we -mocht de verandering van die code niet op tijd zijn – ook na 26 juni kunnen aanvragen?

Je kan je SBI code niet met terugwerkende kracht veranderen. Zolang deze regeling loopt kan er dus geen gebruik van de TOGS- regeling gemaakt worden.

 

Zijn er ook fondsen voor leden? Voor een lid dat niet meer in staat is om zijn contributie te betalen, maar die wel graag wil blijven sporten.

Ja, via een intermediair kan er een aanvraag gedaan worden bij het jeugdfonds sport. Dit geldt voor leden tot 18 jaar. Buurtsportcoaches van Team Sportservice Amsterdam zijn vaak intermediair.

 

Wij huren ook accommodaties via verschillende onderwijsstichtingen /  woningcorporatie. Valt deze ook onder de regeling?

Het noodfonds wordt verdeeld door de gemeente, en tot nu toe wordt er alleen gesproken over huur van gemeentelijk accommodaties. Het is nog niet duidelijk hoe de compensatie precies gaat gebeuren. Er is ook nog geen duidelijkheid of huur bij commerciële verhuurders überhaupt gecompenseerd gaat worden.

 

Is er een standaard clausule voor arbeidscontracten met betrekking tot overmacht zoals Corona?

Nee, op dit moment is dat er niet.

 

Kan het wel bij 0 uren contracten , een clausule voor overmacht opnemen?

Dan heb je het over een ontbindende voorwaarde. Dit kan wel maar is niet gebruikelijk. Voordeel met een 0-uren contract is dat je altijd kan stoppen met oproepen.

 

Bij naschoolse activiteiten hebben ouders soms al lesgeld betaald voor een bepaalde lessenreeks. Wat is het advies van de Gemeente met betrekking tot geld terug storten als inhaallessen niet mogelijk zijn?

Het geld is overgemaakt naar de onderwijsinstelling. Neem contact op met de school.

 

Wie is verantwoordelijk indien een sporter zich niet aan de 1.5 meter houdt in de sportclub?

De sportaanbieder is verantwoordelijk en riskeert een boete. Het gebeurd onder toezicht van deze sportaanbieder. Instrueer dus iedereen zich goed aan de protocollen te houden.

 

Wij geven ouder/kind gymlessen en willen dit verplaatsen naar buiten. Ouders dienen hierbij 1,5m afstand tot elkaar te houden. Moeten zij ook afstand houden tot andere kinderen? En hoe vaak moeten wij het kleine materiaal schoonmaken (pittenzakjes, lintjes, pionnen, hoepels, etc.)?

Een training met meerdere doelgroepen kan. Houdt daarbij de regels van de oudere doelgroep, dus de ouders, in acht. Ouders moeten 1.5m afstand houden tot elkaar en tot de kinderen. Behalve met hun eigen kind(eren). Probeer de les zo in te delen dat dit automatisch gebeurd. Reinigen van materialen raden we na iedere les aan met gewoon schoonmaakmiddel. Een maximaal aantal deelnemers is er niet, maar houdt goed rekening met de ruimte en in- en uitgangen die er zijn.

 

We zijn een watersportvereniging en moeten her sanitair gesloten houden. In elk sportprotocol staat dat we open sanitair moeten bieden. Hoe lossen we dit op?

Neem contact op met het watersportverbond voor actuele protocollen omtrent sanitair. Het is wel toegestaan om 1 toilet te openen voor kaderleden die langere tijd op een accommodatie aanwezig zijn, niet voor leden. Wel grondig schoonmaken na gebruik.

 

Mag ik als docent een peuter helpen bij een gymoefening? Of is het beter om de les zo in te richten dat er geen contact is tussen docent en kinderen?

Het is beter om de les zo in te richten dat er zo weinig mogelijk contact is. Als het echt niet anders kan, dan is contact toegestaan. Bijvoorbeeld bij het troosten van een peuter.

 

Is het mogelijk om gebruik van een gymzaal te maken voor het opnemen van online lessen?

Nee, de gymzalen kunnen niet gehuurd worden.

 

Hoe zit het met de noodvoorziening voor de verenigingen die dus binnen sporten na de 3 maanden?

De TOGS is eenmalig. De NOW maatregel en de gemeente maatregelen zijn nog niet duidelijk of deze verlengd worden.

 

Als duikvereniging nemen wij een zwembaduur per week af. Kan je dan wettelijk als huurder gezien worden, of ben je dan slechts “klant”? Er is slechts een gebruikersovereenkomst met beheerder sportfondsen.

Het is een gebruikersovereenkomst, dus de regels zijn anders. Je wordt gezien als klant, en betaald een gebruikersvergoeding. Probeer in gesprek te gaan om te kijken of er afspraken te maken zijn, bijvoorbeeld in de tariefstelling.

 

Is er een standaard formulier die ik kan gebruiken om een protocol te schrijven of moet ik hem zelf helemaal schrijven en dan de punten van noc nsf erin vermelden.

Nee die is er niet, wel zijn er protocollen van gemeente, sportbonden en NOC*NSF. Informatie hier uit dient gebruikt te worden om een protocol te schrijven voor uw aanbod.

 

Mogen ouders weer komen kijken bij het sportaanbod, ook al is dit in de openbare ruimte?

Nee dit mag nog niet.