HomePlanning Trainers

Planning Trainers

Team Sportservice Amsterdam verzorgt de personele
planning van trainers op de Sportstimuleringsactiviteiten,
evenementen en indien gewenst overige aanpakken die wij
uitvoeren. Om bij te dragen aan een positieve sportcultuur
wordt uitsluitend gewerkt met trainers die in het bezit van
een VOG en volgen alle nieuwe deze trainers binnen een
jaar de training “In veilige handen”. In deze training worden
zij geschoold in het creëren van een positief sport klimaat
voor zowel de Amsterdammers als voor de trainer zelf. Alle
ingezette trainers stimuleren vanuit hun voorbeeldfunctie
positieve gezondheid door thema’s zoals gezonde voeding
en waterdrinken actief uit te dragen.

Om de kwaliteit van de trainers te waarborgen worden zij
tijdens hun lessen minimaal 1 keer, en waar nodig meerdere
keren, per seizoen bezocht door speciaal daar voor opgeleide
leden van het team kwaliteitsbevordering van Team
Sportservice. Tijdens deze lesbezoeken worden de trainers
gecoacht op het verder ontwikkelen van hun pedagogische
vaardigheden. De gebeurt op basis van de volgende 3
hoofdlijnen: intensiteit van de les, uitdaging in de lesstof en
(sociale) veiligheid.

Door waar mogelijk zet Team Sportservice trainers die ook
actief zijn bij een lokale sportaanbieder. Hierdoor wordt de
binding met de sportaanbieders in de omgeving vergroot.
Voor de sportaanbieder zorgt dit voor zowel een financiële
impuls als voor vergroting van de maatschappelijke binding
met hun omgeving.