HomeNieuwsWijziging WBTR voor sportaanbieders

Wijziging WBTR voor sportaanbieders

WBTR staat voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Jaarlijks verdwijnt er ongeveer 11 miljoen uit de kas van verenigingen en stichtingen. Daarnaast komt “vriendjespolitiek” vaker voor dan velen zullen denken. Dit is een reden geweest voor de wetgever om de wet aan te passen. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De wetgever wil hiermee voorkomen dat o.a. wanbestuur, zelfverrijking en misbruik van posities plaats vindt.

Kort samengevat houdt de wet in dat:

  • Bestuursleden en toezichthouders de plicht hebben het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Als aan die verplichtingen niet kan worden voldaan zijn bestuursleden en toezichthouders (hoofdelijk) aansprakelijk.
  • Als een bestuurslid of toezichthouder een persoonlijk belang heeft dat strijdig kan zijn met het belang van de vereniging of stichting mag hij of zij niet deelnemen aan de besluitvorming. Binnen de vereniging of stichting moet zijn vastgelegd hoe besluitvorming in dergelijke gevallen plaats vindt.
  • In statuten van verenigingen of stichtingen moet staan hoe wordt omgegaan met situaties waarin er tijdelijk geen bestuurslid of toezichthouder is. Dat geldt dus ook als een bestuurszetel vacant is.

Veel sportaanbieders vragen zich af of zij voor 1 juli 2021 hun statuten moeten wijzigen. Dit is niet het geval. De statuten moeten wel aangepast worden, maar dat mag ook bij de eerstvolgende noodzakelijke statutenwijziging. Een vacante bestuurszetel komt geregeld voor bij sportaanbieders. Het is dus noodzakelijk dat bestuurders van sportaanbieders gaan nadenken over de situatie wanneer zij geen bestuurders meer heeft. De wetgever wil dat de vereniging of stichtingen duidelijk heeft wie dan het bestuur al dan niet tijdelijk gaat vervangen. Een idee hiervoor is het instellen van een schaduw commissie van oud-bestuursleden. Op deze manier kan de continuïteit van de sportaanbieder worden gegarandeerd.  Wanneer sportaanbieders hierbij hulp nodig hebben, kan de aanpak “meer vrijwilligers in korte tijd” worden ingezet.

Voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen met Idaline Kastelijn