HomeNieuwsSamenwerkingsverband Voetbal Noord officieel van start

Samenwerkingsverband Voetbal Noord officieel van start

Stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk heeft afgelopen zaterdag op 13 april officieel het samenwerkingsverband van Voetbal Noord gelanceerd. Zeven Noordse voetbalverenigingen hebben hierin aangegeven dat ze op meer vlakken willen samenwerken om gedeelde problemen op te lossen. Met de onthulling van een bord op de poort van deelnemende club HBOK gaat de samenwerking officieel van start.

Samenwerking
Voetbalclubs in Noord hebben een sportieve concurrentie op het veld, maar kampen tegelijk met dezelfde problemen. Denk bijvoorbeeld aan te weinig vrijwilligers, trainers die opgeleid moeten worden, te weinig scheidsrechters, etc. Met dit mooie samenwerkingsverband hebben de clubs een intentieverklaring getekend en worden de gedeelde problemen in de toekomst aangepakt.

Rol Team Sportservice Amsterdam
In de uitkomst van dit samenwerkingsverband heeft Team Sportservice Amsterdam een centrale rol gespeeld. Een aantal belangrijke werkzaamheden die zijn verricht volgen hieronder.

Er is een wervingsflyer gemaakt en uitgebracht met daarop alle voetbalclubs in Amsterdam Noord. De verenigingen zijn uitgenodigd voor een informatie avond en er is een presentatie gegeven aan de geïnteresseerde verenigingen om het belang van de samenwerking te benadrukken. Uiteindelijk heeft Team Sportservice Amsterdam de betrokken verenigingen eind november 2023 een intentieverklaring laten tekenen in het bijzijn van de Gemeente Amsterdam en stadsdeel Noord. Afgelopen februari is de eerste bijeenkomst georganiseerd bij de Meteoor en op zaterdag 13 april is de officiële aftrap van Voetbal Noord bekend gemaakt.

Amsterdamse voetbal agenda
Het stadsdeel en de gemeente vinden samenwerking door (voetbal)clubs erg belangrijk. Voetbal Noord past daar perfect bij. De samenwerking past goed als Noords voorbeeld van de Amsterdamse Voetbalagenda van wethouder Mbarki. Binnen dit samenwerkingsverband wordt gewerkt aan het duurzaam versterken van het Amsterdamse amateurvoetbal. Deze lokale samenwerking past goed bij de gedachte achter deze stedelijke voetbalagenda. Het stelt de verenigingen in staat gezamenlijk om hulpvragen te komen, maar ook om beter als gesprekspartner te kunnen optreden richting gemeente/stadsdeel en KNVB.