HomeNieuwsNieuwe Coronamaatregelen in de Sport

Nieuwe Coronamaatregelen in de Sport

Update: 28-11-2021

Kijk voor alle Coronamaatregelen op de websites van de Rijksoverheid, NOC*NSF en de specifieke sportbonden, die protocollen per sport hebben opgesteld. Van sportaanbieders wordt verwacht dat zij deze protocollen toepassen en handhaven.

Spelregels voor sport in het kort

Vanaf 28 november  17.00 uur geldt een aantal verscherpingen van de coronamaatregelen in de sport. Voor sportbeoefening op binnensportlocaties is vanaf 18 jaar het coronatoegangsbewijs verplicht.

Er geldt:

  • Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan. Alle sportaccommodaties zijn daarom gesloten tussen 17.00 uur en 5.00 uur. Voor topsport geldt een uitzondering.
  • Een coronatoegangsbewijs is verplicht op binnensportlocaties, inclusief sportkantines (met uitzondering van afhaal), kleedkamers en andere faciliteiten, voor iedereen vanaf 18 jaar.
  • Binnen sportaccommodaties is het dragen van een mondkapje verplicht en is 1,5 meter afstand houden verplicht. Dit geldt niet tijdens wedstrijden en trainingen.
  • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor amateursporters vanaf 18 jaar die gebruik maken van faciliteiten binnen op sportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine. Ook op het terras is een coronatoegangsbewijs verplicht.
  • Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden en trainingen in de professionele- en amateursport.
  • Alleen toegang hebben personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dit betekent ook dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
  • Ouders van uitspelende teams hebben een begeleidende functie. Zij mogen langs de kant van het veld staan. Of (met een coronatoegangsbewijs) in de kantine wachten. Sportclubs van uitspelende teams beperken het aantal ouders tot een minimum.
  • Houd je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: houd 1.5 meter afstand, schud geen handen en nies of hoest in je elleboog. Bij klachten blijf thuis en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent.

Meer informatie omtrent het Coronavirus en sport in Amsterdam kun je vinden op de website van de Gemeente Amsterdam