HomeInschrijven ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’

Inschrijven ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’

Speciaal voor Amsterdamse sportclubs organiseert Team Sportservice Amsterdam de cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’. De cursus bevat 5 online bijeenkomsten en start begin februari. De cursusavonden worden in overleg met de deelnemende club vastgesteld.

Er is plek voor maximaal 10 sportclubs. Doet u namens uw club ook mee?

Meer vrijwilligers in kortere tijd is voor elke clubbestuurder die een actief vrijwilligersbeleid wil. Dit maakt de organisatie sterker en verbetert de sfeer. Met de methode van Team Sportservice gaat u daadwerkelijk en direct tot actie over. Niet alleen, maar samen met de door u samengestelde werkgroep en de online coach. Het resultaat? Geen enkele vrijwilligerstaak blijft onvervuld. Gegarandeerd.

Een goed vrijwilligersbeleid zorgt ervoor dat de lasten over veel schouders verdeeld worden en vrijwilligers niet overbelast raken en afhaken. Team Sportservice begeleidt u met Meer in Kortere Tijd naar meer vrijwilligers. Ook helpen wij u een actief vrijwilligersbeleid op te stellen. Want 95% van de leden van een club wil wel iets doen. Als de aanpak maar juist is.

U krijgt beter inzicht in wie uw vrijwilligers zijn, welke taken zij allemaal vervullen en welke taken onvervuld blijven en wie daarvoor geschikt is. Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd helpt al sinds 2012 sportclubs met hun vrijwilligersprobleem. Sinds de start zijn al ruim 1500 verenigingen geholpen en samen hebben zij bijna 100.000 nieuw vrijwilligers erbij.

Inhoud 5 bijeenkomsten Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd

 1. Inventarisatie vrijwilligerstaken en de vacaturelijst maken
  Samen met de (online) coach brengt u de huidige en de gewenste vrijwilligerstaken in kaart. Alleen dan wordt duidelijk hoe groot het tekort is en welke vrijwilligers er al actief zijn.
 2. Creëer een positief imago
  Voordat de daadwerkelijk wervingsactie wordt gestart is het belangrijk te laten zien wat er allemaal door vrijwilligers wordt gedaan. Door bewustwording te creëren en door het laten zien dat de sportclub vrijwilligers waardeert krijgt het werk een positiever imago.
 3. Wervingsactie aankondigen en potentiële vrijwilligers benaderen
  Wanneer u aan een vrijwilliger vraagt hoe hij/zij ooit vrijwilliger is geworden dan is het antwoord meestal: “Ik ben gevraagd”. De volgende stap is dan ook het bellen of face-to-face aanspreken van potentiële vrijwilligers. Hiervan worden de leden van tevoren op de hoogte gebracht zodat het niet als een complete verrassing komt.
 4. Meteen aan de slag
  Zorg dat de nieuwe vrijwilligers binnen twee weken aan de slag kunnen of kennis hebben gemaakt met elkaar. Dit kan bijvoorbeeld met een welkomstavond. Alle (nieuwe) vrijwilligers maken kennis met elkaar en kunnen geïnstrueerd worden.
 5. Vrijwilligersbeleid
  Om ervoor te zorgen dat de club nooit meer een vrijwilligerstekort heeft is het belangrijk een actief vrijwilligersbeleid op te stellen. Wij helpen u daarom graag. Bijvoorbeeld met het opstellen van een vrijwilligersbeleidplan.

Voorwaarden

Om MVKT uit te kunnen voeren heeft u een campagneteam nodig. Deze bestaat uit minimaal 3 leden.