HomeJeugd 12-18 jaar

Jeugd 12-18 jaar

Binnen Team sportservice Amsterdam hebben we veel
praktijkervaring in het werken met (kwetsbare) jongeren.

Onze buurtsportcoaches kennen de jongerencultuur als
geen ander en spreken hun taal. Dit zorgt ervoor dat we
de doelgroep weten te bereiken, op de juiste toon aan te
spreken én te motiveren om deel te nemen aan sport.
Onze buurtsportcoaches hebben hart voor de sport. Dit is
een van de factoren wat zeker bij de doelgroep jongeren
van groot belang is om hen voor de sport te motiveren.
Daarnaast hebben wij een goed beeld en een groot netwerk
binnen de sportaanbieders in Amsterdam. Hierdoor
zijn onze buurtsportcoaches ook in staat om de jongeren
door te verwijzen naar passend aanbod voor structurele
sportdeelname en hiermee de jongeren te stimuleren in hun
zelfredzaamheid. (Structurele) sportdeelname bevordert
een positieve gezondheid en kan een bijdrage leveren aan
het voorkomen van maatschappelijke problemen zoals
eenzaamheid en criminaliteit en bevordert participatie in de
maatschappij.

Al onze medewerkers hebben de training in veilige handen
gevolgd en werken op basis van de vier inzichten van trainerschap
van NOC*NSF: structureren, stimuleren, individuele,
aandacht geven en regie overdragen, om deelnemers
écht te motiveren. Dit alles draagt bij aan een positieve
pedagogische omgeving en een veilig sportklimaat zodat
alle jongeren ongeacht hun achtergrond, overtuiging of
geaardheid volwaardig kunnen participeren en meedoen.

Om jongeren de kans te geven te kunnen ontdekken waar
hun talent ligt bieden wij een grote diversiteit aan sporten
aan. Dit zorgt ervoor dat de jongeren zich verder kunnen
ontwikkelen en ontplooien. Naast de sportinhoudelijke
kennis zijn onze buurtsportcoaches erin gespecialiseerd
om jongeren bewuster te maken van een gezonde
leefstijl. Doordat de jongeren zicht bewuster worden van
hun leefstijl kan dit bijdragen aan het verkleinen van de
verschillen in gezondheid en psychosociaal. Wat vooral bij
de kwetsbare doelgroepen van groot belang is.