HomeSportstimulering Subsidie

Sportstimulering Subsidie

Subsidie Sportstimulering  

De Subsidie Sportstimulering is een impuls voor het opstarten van een nieuwe activiteit of een activiteitenreeks, passend bij de doelstellingen uit de Sportnota 2017+ ‘Meer met sport’.  

Het doel van de regeling is het verhogen van de sportdeelname en/of het versterken van sport- en beweegaanbieders die een bijdrage leveren aan het sportieve klimaat in Zandvoort.

Subsidiabele activiteiten
De subsidie is een impuls voor het opstarten van een nieuwe activiteit of een activiteitenreeks.
De volgende activiteiten komen in aanmerking:

 • sport- of beweegactiviteiten, aanvullend op het bestaande aanbod;
 • activiteiten om vrijwillige inzet te stimuleren of kader te versterken bij sport- en beweeg- aanbieders;
 • ledenwerfactiviteiten;
 • activiteiten die de duurzaamheid van sportaccommodaties stimuleren, zodat de sportaccommodaties voor verschillende doelgroepen geschikt zijn.

De subsidie bedraagt maximaal € 4.000,- per aanvraag. Subsidies kunnen worden ingediend totdat het subsidieplafond is bereikt. Om een idee te geven van het soort activiteiten waarvoor je subsidie kunt aanvragen, volgen een aantal voorbeelden.  

 

Voorbeelden van activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen:  

 • Een open dag om nieuwe leden te werven, waarbij kosten voor flyers/PR, zaalhuur en trainers kunnen worden meegenomen in de aanvraag.  
 • Clinics op scholen om bekendheid te geven aan de sport en doorstroom naar een sportvereniging te stimuleren.  
 • Bijscholing voor trainers op bepaalde thema’s, zodat zij nog beter in staat zijn om leden een passend aanbod te bieden. Ook kosten voor een opleiding tot scheidsrechters of ander kader behoort tot de mogelijkheden.  
 • Laagdrempelig aanbod introduceren voor kinderen met een beperking of voor een andere doelgroep, waarvoor sport niet vanzelfsprekend is.  
 • Nieuw aanbod voor andere doelgroepen, zodat een accommodatie ook wordt gebruikt op tijdstippen waarop de accommodatie normaal leeg staat.  
 • Bij een bestaand evenement een nieuwe doelgroep toevoegen. Het starten van een nieuw, laagdrempelig sport- of beweegaanbod in samenwerking met een welzijnsorganisatie of zorginstelling, bijvoorbeeld walking football (wandelend voetbal) voor mensen met alzheimer.  
 • Op initiatief van buurtbewoners een laagdrempelig sportaanbod ontwikkelen, bijvoorbeeld een buurtsportdag die georganiseerd wordt door meerdere sportaanbieders, met het doel leden te werven.  
 • Jongerensportdag voor jongeren in samenwerking met jongerenwerkers, wijkagenten en buurtbewoners . 
 • Een side event bij een bestaand evenement, bijvoorbeeld ter promotie van Zandvoort of het trekken van bezoekers.  
 • De activiteiten stimuleren dat een sportaccommodaties duurzamer en efficiënter worden gebruikt, zodat de sportaccommodaties voor verschillende doelgroepen geschikt zijn. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen ten behoeve van topsporters, recreatieve sporters of G-sporters. 
 • Nieuwe bindingsvormen, zoals het combineren van meerdere sporten in één lidmaatschap.

Waarvoor kunt je geen subsidie aanvragen?  

 • Voor activiteiten die al worden georganiseerd bij de vereniging en intern gericht zijn, zoals een sinterklaasviering of een vrijwilligersavond. 
 • Hapjes en drankjes.


Sportstimulering
 aanvragen 

Team Sportservice kan je helpen bij het opstellen en aanvragen van de Sportstimulering subsidie. Heb je vragen over de mogelijkheden, neem dan contact met op met verenigingsondersteuner Wouter van der Vegt via 06 – 2415 3789. 

Wij schrijven de aanvraag niet voor je, wij kunnen je wel voorzien van een handig format om daarmee de aanvraag soepel in te dienen. 

 

Downloads 

Aanvraagformulier subsidie algemeen gem. Zandvoort

Uitvoeringsregeling sportstimulering Zandvoort

Aanvraag format, neem contact op met Team SportserviceWouter van der Vegt via 06 – 2415 3789.