HomeSportief Verbinden

Sportief Verbinden

Bijeenkomst Sportief Verbinden | dinsdag 20 december van 15:00-16:30 uur | De Blauwe Tram

Regelmatig hebben wij vanuit Team Sportservice contact met verschillende organisaties over activiteiten en mogelijkheden voor jongeren in Zandvoort.

Als Team Sportservice willen we betrokken organisaties heel graag bij elkaar aan tafel zetten om kennis en ervaring te delen en vooral ook om na te gaan of we elkaars krachten kunnen bundelen ten goede van de jongeren in Zandvoort. Wij zijn heel benieuwd of het mogelijk is om gezamenlijk iets op te zetten waarbij we deze doelgroep kunnen bereiken op een manier die hen aanspreekt. In alle gesprekken die we gevoerd hebben kwam naar voren dat sport een middel kan zijn om effectief met deze groep aan de slag te gaan.

Kortom, we hopen door met ervaringsdeskundigen bij elkaar te gaan zitten er goede ideeën ontstaan die aansluiting vinden bij de jongeren en een positieve invloed hebben op hun gedrag en welbevinden, waarbij wat ons betreft sport de bindende factor kan zijn.

Daarom organiseren wij op dinsdag 20 december de bijeenkomst Sportief Verbinden in De Blauwe Tram.

Wij hebben ervaringsdeskundigen uit verschillende werkvelden uitgenodigd wat globaal onder te verdelen is onder:

  • Jongerenwerk
  • Onderwijs
  • Sport en beweegaanbieders
  • Daarnaast zijn we nog met de gemeente in gesprek voor vertegenwoordiging vanuit handhaving, jongerenbeleid en/of sport.

Denk je dat hierin een rol voor jou is weggelegd? Dan nodigen wij je van harte uit om deel te nemen. Aanmelden kan bij Wouter van der Vegt.