HomeSport in de wijk

Sport in de wijk

Jaarlijks organiseren de de buurtsportcoaches meerdere beweegactiviteiten in de wijk voor jong en oud. Zo organiseren ze iedere schoolvakantie een grote sportinstuif waar alle kinderen van de basisschool aan mee kunnen doen, worden er evenementen georganiseerd in samenwerking met het Pluspunt Zandvoort en de Blauwe Tram Zandvoort, organiseren we de nationale buitenspeeldag en nog veel meer! Daarnaast vragen de buursportcoaches bij de jeugd na waar nog meer behoefte aan is en probeert dit samen met hen te realiseren. Hierbij worden zo veel mogelijk inwoners en partners uit de wijk betrokken om tot een gezamenlijke en brede realisatie te komen.