HomeCorona & Sport

Corona & Sport

Met grote regelmaat kondigt het kabinet aanpassingen aan, ten aanzien van de maatregelen ontremd sportbeoefening en sportaanbieders.  

Team Sportservice onderhoudt nauw contact met de gemeente en informeert en adviseert sportaanbieders op dit gebied. Hieronder staan alle noodzakelijke documenten voor sportorganisaties in Zandvoort op een rij.  

Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Basisinformatie
Rijksoverheid (Corona en sport)
– Algemene richtlijnen RIVM  
 Landelijk protocol NOC*NSF 

Coronasites 
 Corona website gemeente Zandvoort 
 Corona en sport website van de gemeente Zandvoort 
 Team Sportservice
– 
Uw eigen sportbond

Communicatie gemeente Zandvoort 
 Brief gemeente Zandvoort 14-10-2020
 Brief gemeente Zandvoort 21-09-2020 (Meldplicht voor verenigingen) 
– Brief gemeente Zandvoort d.d. 30-08-2020 (Richtlijn horecasporten bv darten, biljarten) 
 Brief gemeente Zandvoort d.d. 26-6-202(Starten binnensport) 

 Q&A gemeente Zandvoort

Overige links 
 Noord-Holland Actief: hét platform om nieuwe leden te werven, ook tijdens corona

 

Compensatieregelingen voortkomend uit steunpakket sport

TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties)

 • Aanvragen vanaf: 19 februari t/m 5 april
 • Tegemoetkomingsperiode: Q4 2020
 • Voor wie: voor amateurverenigingen die in het vierde kwartaal van 2020 minimaal 10% financiële schade hebben geleden door de coronamaatregelen.
 • Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van DUS-I.
 • Voorwaarden: Klik hier om alle voorwaarden van deze regeling te bekijken. Let op: de TASO kan niet worden aangevraagd i.c.m. de TVL. Als een vereniging beide regelingen kan aanvragen, dan wordt geadviseerd om de TVL aan te vragen. Mocht later blijken dat de TASO interessanter is, dan kan op dat moment de TVL-aanvraag alsnog worden ingetrokken.

TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportorganisaties)

 • Aanvragen vanaf: 9 maart t/m 3 mei
 • Tegemoetkomingsperiode: Q4 2020
 • Voor wie: voor verhuurders van sportaccommodaties (meestal gemeenten) met als doel hen te stimuleren (een deel van) de huur aan sportclubs kwijt te schelden.
 • Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van DUS-I.
 • Voorwaarden: Klik hier om alle voorwaarden van deze regeling te bekijken

Algemene compensatieregelingen

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

 • Aanvragen vanaf: medio februari
 • Tegemoetkomingsperiode: Q1 2021
 • Voor wie: voor verenigingen waar sprake is van minimaal 30% omzetverlies in Q1 2021
 • Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van RVO
 • Voorwaarden: Klik hier om alle voorwaarden van deze regeling te bekijken.

NOW 4.0 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

 • Aanvragen vanaf: 15 februari t/m 14 maart
 • Tegemoetkomingsperiode: Q1 2021
 • Voor wie: voor verenigingen die doorlopende loonkosten hebben (bijv. trainers, administratief personeel of verenigingsmanagers). Let op: de NOW 3.0 aanvraag van veel verenigingen werd afgewezen omdat hiervoor de referentiemaand juni (zomerstop) moest worden opgegeven. Dit probleem is bij ons bekend en mede daarom zijn hierover inmiddels ook Kamervragen gesteld om hiervoor een oplossing te vinden. Lees hier meer.
 • Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van het UWV.
 • Voorwaarden: Klik hier om alle voorwaarden van deze regeling te bekijken.

Webinar compensatieregelingen
Op dinsdag 23 februari om 18:30u organiseert de KNVB in samenwerking met Sportsubsidie.nl een webinar waarin we stilstaan bij de diverse compensatieregelingen. Ondanks dat het de KNVB dit webinar organiseert is het interessant voor alle verenigingen. Een financieel specialist van Sportsubidie.nl zal de diverse regelingen toelichten en er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Klik hier om je aan te melden voor dit webinar.

Financieel coronadossier NOC*NSF
Ook sportkoepel NOC*NSF heeft een eigen financieel coronadossier op haar website. Hier vind je onder andere een handig schema waarin de diverse geldstromen binnen een amateurvereniging in kaart zijn gebracht. Een handig hulpmiddel om te zien voor welke regeling jouw vereniging in aanmerking komt. Klik hier om naar de website te gaan van NOC*NSF.

 

Coronaprotocol sportaanbieders Zandvoort
Daarnaast gelden voor sportaanbieders in de gemeente Zandvoort de volgende stappen om op een juiste wijze activiteiten te kunnen aanbieden:
 

 • Maak een protocol voor het veilig en gezond aanbieden van de sport of beweegactiviteiten volgens de richtlijnen van het NOC*NSF (Verantwoord Sporten, klik hier), of de richtlijnen van de sportbond. Neem hierin ook de tijdsloten op waarop jullie op sportcomplexen of in de openbare ruimte aanwezig zijn en of jullie aanbod hebben voor niet-leden van de vereniging. Geef daarbij ook een centraal aanspreekpersoon voor de sportorganisatie op. Team Sportservice kan hierbij helpen en heeft ook goede voorbeelden beschikbaar; 
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van de accommodatie van een andere vereniging of wordt er een binnen accommodatie gehuurd, neem dan het daar geldende protocol op in het eigen protocol. 
 • Verhuurders van binnensport accommodaties dienen een protocol voor veilig gebruik van de accommodatie op te stellen. 
 • Is tussen 29 april nu al een protocol opgestuurd? Dan hoeft geen nieuwe protocol gemaakt te worden. Stuur dan (als de noodverordening daar aanleiding toe geeft) enkel aanpassingen op het reeds aangeboden protocol. 
 • Stuur het protocol op naar de verenigingsadviseur Wouter van der Vegt (06 2415 3789) van Team Sportservice Zandvoort; 
 • Zij sturen een ontvangstbevestiging en mogelijk nog een aanvullende vraag of opmerking; 
 • Start pas met de activiteiten als de ontvangstbevestiging is ontvangen; 
 • Handhavers van de gemeente kunnen bij een bezoek vragen naar het protocol, maar zullen altijd eerst in gesprek gaan. 
 • Hou er rekening mee dat het protocol op basis van de aanpaste noodverordening mogelijk aangescherpt moet worden.