HomeBuurtSportCoach ouderen

BuurtSportCoach ouderen

Naast de uitvoering van de Sportimpuls ‘Zeker Bewegen in Zandvoort’ is er een gedeelte reguliere uitvoering vanuit de gemeentelijke subsidie. De buurtsportcoach monitort de beweegactiviteiten voor 65 jaar en ouder en brengt dit onder de aandacht bij de doelgroep. Daar waar nodig worden nieuwe beweegactiviteiten ontplooid.

De buurtsportcoach verzorgt de coördinatie en de ondersteuning aan de beweegleiders bij de opstartfase van nieuw beweegaanbod op een vereniging. Tevens helpt de buurtsportcoach bij de ontwikkeling van het nieuwe beweegaanbod dat de verenigingsadviseur aanbiedt bij verenigingen.

Daarnaast begeleidt de buurtsportcoach bij het opzetten en het opstarten van rollatorwandelgroepen. Uiteindelijk moeten deze groepen overgenomen worden. Dit gebeurt in samenwerking met ouderenorganisaties en -instellingen die ondersteunen bij het borgen door middel van het vinden van (vrijwillige) partners om de wandelgroepen voort te zetten.