HomeVragenlijst verenigingen gemeente Edam-Volendam

Vragenlijst verenigingen gemeente Edam-Volendam

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met:

Buurtsportcoach:
Mark Hendriks 

 • Algemeen

 • Accommodatie

 • Organisatiekracht; ledenbestand, vrijwilligers en financiën

 • Geef als volgt in percentages weer wat de verhouding is van de verschillende leeftijdscategorieën binnen uw vereniging: Jeugdleden tot 12 jaar: … %, Jongeren van 12 tot 18 jaar: …%, Jong volwassenen van 18 tot 45 jaar: …%, Oud volwassenen van 45 tot 65 jaar: …%, Pensioengerechtigden van 65 jaar en ouder: …%
 • Onder beperkingen wordt verstaan mensen met een lichamelijke handicap (al dan niet rolstoel gebonden), een verstandelijke handicap of een zintuigelijke handicap (blind, slechtziend, doof, slechthorend). Bij chronische aandoeningen moet u o.a. denken aan diabetes, epilepsie, astma, (ex-) hartpatiënten. Als u niet beschikt over het exacte aantal, geef dan een schatting.
 • Onder ‘vrijwilligers’ wordt verstaan: mensen die in het beginsel onbetaald en onverplicht een functie in de sport vervullen. Personen die van de vereniging een onkostenvergoeding ontvangen op basis van declaraties of een belastingvrije vrijwilligersvergoeding (van max. €1.500 belastingvrij per jaar) krijgen, rekenen wij wel tot de vrijwilligers. Taken waarvan het min of meer vanzelfsprekend is dat deze door de leden van de vereniging worden verricht (rijden naar uitwedstrijden door ouders van jeugdleden bijvoorbeeld) of taken waaraan de leden zich niet of nauwelijks kunnen onttrekken (verplichte roulerende kantinediensten bijvoorbeeld), beschouwen wij niet als vrijwilligerswerk.
 • Samenwerkingen

 • Bij organisaties/instanties kunt u denken aan bijv. zorginstellingen, welzijn, onderwijs
 • Faciliteiten/activiteiten

 • Knelpunten

 • Beleid

 • Clubkadercoaching

  Een clubkadercoach helpt verenigingen met het opzetten, uitvoeren en borgen van trainersbegeleiding. Kijk voor meer informatie over clubkadercoaching op: https://nocnsf.nl/clubkadercoaching
 • Overige