HomeVerenigingsadvisering

Verenigingsadvisering

De medewerker breedtesport legt verbinding tussen en ondersteunt lokale organisaties bij het opzetten en aanbieden van sportstimuleringsactiviteiten afgestemd op de behoefte en actualiteit. Waar nodig zet de buurtsportcoach specialisten in voor ondersteuning van de vereniging, als deze specifieke hulpvragen heeft over bijvoorbeeld: teruglopend ledenaantal, verloning van technisch kader, opzetten van beleidsplannen, sponsoring en bijvoorbeeld een tekort aan vrijwilligers. Naast verenigingsadvisering worden ook cursussen georganiseerd wanneer meerdere verenigingen worstelen met dezelfde hulpvraag.

Op deze manier:

  • helpen we bij het oplossen van zowel bestuurlijke- als organisatorische problemen
  • helpen we de verenigingen hun sportaanbod te verbreden
  • zorgen we voor lokale samenwerking met professionals

Voorbeelden:

  • Gymvereniging Sparta uit Waterland is door Sportservice ondersteund bij het schrijven van een sportimpulsaanvraag.
  • Het platform aangepast sporten uit Zaanstad wordt door de regiomedewerker Aangepast Sporten ondersteund bij het herschrijven van de sportimpulsaanvraag Special Heroes. Deze aanvraag is in 2017 ingediend en toegekend.
  • In 2015-2016 werd de vitaliteitsmonitor in Waterland uitgezet onder de sportverenigingen. De resultaten van de monitor geven de gemeente inzicht in de vitaliteit van de verenigingen en de maatschappelijke rol die zij eventueel kunnen en willen vervullen. Dit sluit aan bij de transitie van het gemeentelijk beleid en het sociaal domein.
  • Eind 2016 is de cursus ‘Meer vrijwilligers in kortere Tijd’ gestart in gemeente Waterland.

” Hij is voortvarend doorgegaan en heeft voor a.s. donderdagavond al 15 man op de been. We combineren dit dan met een uur waarin ik het bestuur meeneem over effectief vergaderen en een ander organisatiemodel, op hun verzoek. Ondertussen gaat de rest van de groep samen aan de slag met de MVKT opdrachten uit workshop 1.” – Hubert Habers, Verenigingsadviseur Sportservice