HomePsychische klachten

Psychische klachten

Sportieve dagbesteding voor mensen met psychische klachten: bewegen verbetert niet alleen de lichamelijke conditie, het heeft ook positieve invloed op de manier van denken en doen. In beweging komen is niet voor iedereen even makkelijk. Voor mensen die op één of andere manier niet lekker in hun vel zitten, is Team Sportservice Zaanstreek-Waterland i.s.m. atletiekvereniging Edam een nieuwe wandelactiviteit gestart. Deze vindt elke tweede maandag van de maand plaats. De ene keer wandelt de groep een mooie route door Edam, de andere keer maken zij gebruik van de faciliteiten van de vereniging.

Meer sportaanbod voor mensen met psychische klachten in Edam-Volendam is te vinden in de folder: Start to move folder Edam Volendam.

“De deelnemers gaven aan dat ze het fijn vonden om met elkaar en in de buitenlucht te bewegen. Naast de deelnemers brengt het de vereniging ook veel, maatschappelijke betrokkenheid, een persmoment, nieuwe leden en wellicht dat deze doelgroep ook graag wat meer voor de vereniging wil betekenen, in de vorm van vrijwilligerswerk.” (Pearl Haakman – projectleider)