HomeOrganisatiekracht

Organisatiekracht

Door Lars Cornelissen

Verenigingen en organisatiekracht, hoe verhouden deze twee begrippen zich tot elkaar.

Wat heeft een sterke organisatiekracht te maken met een sterke vereniging? Hoe kan je hier als vereniging op inspelen? De vereniging bestaat immers alleen uit vrijwilligers. En toch wil je misschien wel structurele gedragsverandering bewerkstelligen of succesvol gezondheidsaspecten in voeren op de club. Tijdens deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over goed bestuur, bekwaam kader en een sterke vereniging. Hoe verhouden deze termen zich tot een sterke organisatiekracht.

Opdracht: We maken gezamenlijk een schets van een goed gestructureerde en georganiseerde vereniging.