HomeVan Schoolplein naar Beweegplein

Van Schoolplein naar Beweegplein

Van Schoolplein naar Beweegplein is een adviestraject voor scholen die meer uit hun schoolplein willen halen. Want een goed ingericht en gezond schoolplein zorgt voor actievere kinderen en minder conflicten en pestgedrag. Team Sportservice adviseert jou tijdens het maken van een plan voor de herinrichting van het schoolplein. De uiteindelijke keuze voor het vervolgtraject ligt bij jou.

Het omvormen van het schoolplein

Veel schoolpleinen zijn nog traditioneel ingericht. Op deze traditionele pleinen is vaak weinig te beleven en lopen alle activiteiten door elkaar heen. Dit kan leiden tot pestgedrag en strijd. Van schoolplein naar beweegplein is een adviestraject voor basisscholen, waarbij u advies krijgt voor het omvormen van het schoolplein tot een plein waarop de leerlingen gestimuleerd worden te bewegen. Hierbij wordt niet alleen gelet op de inrichting, maar ook stimulering van actief gebruik van het plein is belangrijk.

Ook een echt beweegplein bij jouw school?

Neem contact op met Meriam Groot.