Home(S)Cool on Wheels

(S)Cool on Wheels

(S)Cool on Wheels is een actieve en dynamische workshop waarbij basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 leren en zelf ervaren wat leven en sporten met een beperking inhoudt. De workshop van een dagdeel wordt gegeven door een deskundig docent die zelf een beperking heeft.

Aanpak

Het project (S)Cool on Wheels start met een theoriegedeelte van ongeveer 1,5 uur en vervolgens een praktijkgedeelte van ongeveer 1,5 uur. In het theoriegedeelte vertelt de docent over ‘leven en sporten met een handicap’. In het praktijkgedeelte ligt de nadruk op sporten met een handicap waarbij de kinderen zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten.

Kosten

(S)Cool on Wheels is een landelijk project van Fonds Gehandicaptensport. Team Sportservice coördineert het project in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Het doel is om (S)Cool on Wheels kosteloos aan te bieden aan scholen in Nederland. Gezien de populariteit van het project, is de mogelijkheid van deelname altijd afhankelijk van het aantal openstaande plaatsen. Als je als school zeker wil zijn van een project, kan je een sponsoractie starten.

Aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Marieke Wever of klik verder