HomeBewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Leerkrachten, die afgestudeerd zijn aan de Pabo, mogen niet langer zonder een aanvullende opleiding de lessen bewegingsonderwijs aan de groepen 1 t/m 8 geven. Het is mogelijk deze lessen te laten verzorgen door een in dit vak gespecialiseerde bewegingsconsulent, in dienst van Team Sportservice. 

De bewegingsconsulent geeft een impuls aan het bewegingsonderwijs binnen de scholen en kan desgevraagd Motorische Remedial Teaching verzorgen.

Door de bewegingsconsulent ook in te zetten bij sportstimuleringsprojecten in de wijk ontstaat een natuurlijke relatie tussen sport, onderwijs en de buurt.

Waarom een bewegingsconsulent op uw school?

  • Als school hoeft u de bewegingsconsulent geen aanstelling te bieden.
  • Financieel bent u als school maar deels verantwoordelijk voor de bewegingsconsulenten.
  • Het betekent een directe kwaliteitsverbetering van het bewegingsonderwijs.
  • Het is een laagdrempelige manier om schoolsport een impuls te geven.
  • De bewegingsconsulent zorgt voor een verbinding tussen de binnen- en buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten.
  • Naast gymles aan groep 1 t/m 8 wordt ook de sportdag georganiseerd

De werkwijze

De gymlessen worden gegeven volgens de Gympedia methode. Gympedia is een digitale methode voor beweeglessen op school, ontwikkeld door èn voor vakleerkrachten in het primair onderwijs. Het is een methode op de I-pad waar ieder kind (groep 1 tot en met 8) op een veilige manier aan kan deelnemen en waarbinnen de leerkrachten veel handelingsvrijheid hebben. Naast de methode werken wij ook met een jaarplanning en verschillende Apps.
Scholen zouden er voor kunnen kiezen om de werkdrukgelden in te zetten, maar ook vanuit de gemeente is subsidie beschikbaar vanuit de combinatiefunctiegelden.

Meer informatie of een offerte is op te vragen bij Zola Stoop.