Home(S)Cool on Wheels

(S)Cool on Wheels

(S)Cool on Wheels is een dynamische workshop waarbij kinderen uit groep 7 en/of 8 van de basisschool leren wat leven en sporten met een beperking inhoudt. De workshop van een dagdeel wordt gegeven door een deskundig lesgever die zelf een beperking heeft. 

Aanpak 

De (S)Cool on Wheels clinic start met een theoriegedeelte van ongeveer 1,5 uur en wordt vervolgd met een praktijkgedeelte van ongeveer 1,5 uur. In het theoriegedeelte vertelt de lesgever over ‘leven en sporten met een handicap’. In het praktijkgedeelte ligt de nadruk op sporten met een handicap, waarbij de kinderen zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten.  

Financiering  

(S)Cool on Wheels is een landelijk project van Fonds Gehandicaptensport. Team Sportservice provincie Utrecht coördineert dit project in gemeente Vijfheerenlanden. Als een school interesse heeft, kan de school doormiddel van sponsoracties het project (S)Cool on Wheels realiseren.

Meer informatie?

Neem contact op met Luuk Fugers, via lfugers@teamsportservice.nl