HomeMove Mates

Move Mates

Move MatesMove Mates leidt kinderen uit groep 7 op tot speelpleincoach. Zij organiseren en begeleiden, met behulp van speciale speelpleinkaarten, allerlei beweegactiviteiten op het schoolplein. Het resultaat: een pauze vol beweging, plezier en persoonlijke ontwikkeling. Met Move Mates worden pauzes weer leuk voor ieder kind!

Meer beweging, minder conflict

Veel scholen hebben een duidelijke wens voor de pauzes: meer bewegen en minder conflicten. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Scholen hebben vaak niet de juiste mensen in huis om tijdens pauzes meer beweegactiviteiten te stimuleren en begeleiden. Leerlingen geven daarnaast aan dat er te weinig en/of incompleet spelmateriaal is. Tot slot varieert de beschikbare ruimte sterk per school. Is de ruimte beperkt, dan vinden scholen het lastig om daarmee om te gaan.

Move Mates lost bovenstaande problemen op door leerlingen uit groep 7 op te leiden tot speelpleincoach. Zij bedenken en begeleiden, met behulp van speciale speelpleinkaarten, beweegactiviteiten voor hun jongere schoolgenoten. Dat betekent niet alleen meer beweegmogelijkheden, maar ook meer structuur en regels op het plein. Het gevolg: minder conflict. Er ontstaat nieuwe interactie tussen jong en oud, waardoor niemand buitenspel hoeft te staan of zich hoeft te vervelen. En dat is nog niet alles! De speelpleincoaches werken door Move Mates aan hun zelfvertrouwen en leren:

– omgaan met verantwoordelijkheden;
– jongere kinderen begeleiden;
– hoe zij dingen kunnen uitleggen; en
– spreken voor een groep.

Benieuwd naar de resultaten die zijn behaald met Move Mates op basisschool de Eendracht in Mijdrecht? Lees de klantcase!

Speelpleincoaches

Leerlingen uit groep 7 en/of 8 spelen binnen Move Mates een hele belangrijke rol. Zij worden door de buurtsportcoach van Team Sportservice opgeleid tot speelpleincoach. Hun ‘opleiding’ bestaat uit één theorieles, drie praktijklessen en één evaluatieles. Tijdens de lessen leren de leerlingen spelactiviteiten opzetten, hoe ze andere leerlingen kunnen betrekken en hoe ze moeten handelen bij conflictsituaties.

Na de theorieles en twee praktijklessen gaan de leerlingen ‘stage lopen’ op het plein. De buurtsportcoach komt langs om hen te coachen en feedback te geven. De kinderen die het traject hebben afgerond, krijgen een certificaat.

Per pauze zijn, afhankelijk van de beschikbare ruimte op het schoolplein, twee tot vier speelpleincoaches actief. Speelpleincoaches zijn herkenbaar, doordat ze speciale speelpleincoach-hesjes dragen. Ze begeleiden activiteiten en vormen het aanspreekpunt voor leerlingen die willen meedoen. TSO-medewerkers en overblijfouders ondersteunen de coaches, bijvoorbeeld bij conflictsituaties.

Speelpleinkaarten

Deelnemende scholen ontvangen een set speelpleinkaarten, waarop beweegactiviteiten op een eenvoudige manier staan uitgelegd. De activiteiten op de speelpleinkaarten worden door de buurtsportcoach tijdens de praktijklessen en in de gymles behandeld. Hierdoor kunnen leerlingen de activiteiten in de pauze makkelijker zelfstandig uitvoeren.

De school zorgt voor:

– Een contactpersoon/coördinator.
– Beschikbare tijd voor het opleiden van de leerlingen van groep 7 en/of 8.
– Behandeling van de speelpleinkaarten tijdens de gymles.
– Een financiële bijdrage voor sport- en spelmateriaal.
– Een bijdrage aan de evaluatie.

Continuïteit

Om de continuïteit van het project te garanderen is het mogelijk dat de buurtsportcoach van Team Sportservice na het eerste jaar opnieuw langskomt om het project, in afgeslankte vorm, nogmaals uit te voeren. Daarbij spelen de speelpleincoaches van het schooljaar ervoor en leerkrachten een belangrijke rol.

Communicatie

De buurtsportcoach van Team Sportservice communiceert met de contactpersoon van de school, die op zijn of haar beurt zorgt voor het informeren van collega’s, leerlingen en ouders. Hiervoor leveren we kant-en-klare informatie bij de contactpersoon aan. Team Sportservice besteedt via persberichten en sociale media aandacht aan het project. Ook zijn we het hele schooljaar bereikbaar voor vragen van en ondersteuning aan deelnemende scholen.

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met Thijmen Rietveld
E trietveld@teamsportservice.nl
T 06 19 47 33 96