HomeJOGG-Vijfheerenlanden  

JOGG-Vijfheerenlanden  

Aan de slag met de JOGG-aanpak

De gemeente Vijfheerenlanden is officieel JOGG-gemeente. Dit betekent dat de gemeente Vijfheerenlanden met de integrale JOGG-aanpak aan de slag gaat om daar waar kinderen en jongeren vaak komen (thuis, school, sport, buurt, werk, vrije tijd en media) de omgeving gezonder te maken.  

Door daar te beginnen wordt de gezonde keuze, de gewone keuze. Het doel is dat de jeugd van de gemeente Vijfheerenlanden gezond opgroeit in een omgeving waarin aandacht is voor gezonde voeding, voldoende beweging, ontspanning en slaap.  

De krachten bundelen

Wat maakt de JOGG-aanpak tot een succes? Samenwerken en krachten bundelen. Een JOGG-regisseur neemt hierin het voortouw. Sanne Meerman is de JOGG-regisseur van gemeente Vijfheerenlanden. Zij gaat samen met iedereen die werkt en leeft in de omgevingen van het kind het werknet opbouwen. Denk hierbij aan kinderopvanglocaties, basisscholen, sportverenigingen, buurthuizen, ouders, lokale ondernemers, enzovoorts. Dit werknet gaat samen aan de slag om de omgevingen gezonder te maken. 

Het traject

De eerste 4-6 maanden staan in het teken van ontmoeten, de huidige situatie in de gemeente Vijfheerenlanden in kaart brengen en inventariseren wie een bijdrage kan leveren aan de gezondere omgeving. Onder leiding van een JOGG-coach, gaan Sanne Meerman en Merel van den Nobelen (beleidsadviseur Sociaal Domein) een plan van aanpak opstellen. Hierin staat de focus voor de eerste 3 jaar.  

Kom in contact

Leef of werk jij in de omgeving van het kind in Vijfheerenlanden en wil je graag kennismaken met de JOGG-regisseur? Misschien om goede ideeën te delen of omdat je een vraag hebt? Neem dan contact op met Sanne Meerman, via smeerman@teamsportservice.nl of 06 27 24 60 99.