HomeHet spel van de maand

Het spel van de maand

Kinderen spelen minder buiten dan vroeger. Dit komt onder andere doordat de digitale mogelijkheden zijn gegroeid en het feit dat ouders steeds meer bezorgdheid vertonen naar buitenspelende kinderen (Collard & Valkenbrug, 2014). Een andere belangrijke ontwikkeling is dat bewegen in de meer georganiseerde setting (school of sportvereniging) een grotere rol is gaan spelen binnen de motorische ontwikkeling van het kind (Hofferth en Sandberg, 2001). Diverse onderzoeken tonen aan dat goed ontwikkelde motorische vaardigheden en contextspecifieke vaardigheden, leiden tot meer fysieke activiteit op latere leeftijd (Catuzzo e.a., 2014).

Met bovenstaande kennis op zak, heeft Team Sportservice provincie Utrecht leskaarten met ‘Het spel van de maand’ ontwikkeld.

Leskaarten Het spel van de maand

Ieder spel van de maand kan zowel in de gymles, als buiten worden gespeeld. Het doel van de spellen is om het kind uit te dagen om de spelkennis uit de gymles, mee te nemen naar het (buiten)spelen. Dit geeft het kind handvatten om vaker en langer fysiek actief te zijn. Andere positieve gevolgen zijn: meer, langer en gevarieerd bewegen, bewegen op diverse plekken en ontwikkeling van de sociale vaardigheden.

Het spel van de maand sluit aan op de volgende bouwsteen die tijdens het bewegingsonderwijs centraal staat:

Beweegcontexten verbinden: leerlingen leren over activiteiten die op straat, pleinen en speelveldjes worden gedaan of van sport zijn afgeleid. De beweegactiviteiten in deze contexten kennen hun eigen doel en regels.

 

Daarnaast draagt het spel van de maand bij aan de volgende subdoelen:

  • Verbinding tussen sport in de gymzaal en buiten (bijv. op het schoolplein of in de buurt).
  • Kinderen en ouders enthousiast maken voor het buitenspelen.
  • Antwoord op de vraag: ‘Waar heb je leren bewegen?’
  • Verbetering van motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden.
  • Uitdaging per spel, een voorwaarde tot leren.
  • Koppeling van de gymles naar het buitenspelen.
  • Wanneer het spel van de maand aan alle scholen in de omgeving worden aangeboden, kunnen kinderen samen spelen. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt hierdoor breed ingezet.

Download

Via deze link vind je de spellen van de periode september 2023 tot juli 2024: Spel van de Maand Team Sportservice provincie Utrecht.

Werkwijze

In september en februari ontvangt de school van onze vakleerkrachten een informatiemail. Hierin staan de uitleg van de spellen, de aankomende thema’s, de werkwijze en een stukje om te vermelden in de nieuwsbrief. Aanvullend wordt elke 10de van de maand het spel gedeeld. Hier gaan de leerlingen in de gymles mee aan de slag!

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over dit initiatief, kan contact worden opgenomen met Ilse van Kippersluis, via ivankippersluis@teamsportservice.nl