HomeNieuwsTerugblik Week voor de Gezonde Jeugd

Terugblik Week voor de Gezonde Jeugd

Van 12 t/m 15 juni was de Week voor de Gezonde Jeugd. Een week waarin wij extra aandacht hadden voor het belang van een gezonde leefomgeving voor de jeugd. Onze JOGG-regisseur Sanne stelde een projectteam samen met buurtsportcoach Ilse, jongerenwerker Mark en Ghislaine, projectcoördinator Opgroeien. Samen met hen zorgde zij voor een week vol met activiteiten voor de jeugd én professionals.

Dinsdag

Op dinsdagmiddag 13 juni gaf buurtsportcoach Ilse een demonstratie van de beweegvloer op de Parkschool in Vianen. Deze interactieve beweegvloer is ontworpen om kinderen op een speelse en actieve manier te laten leren. “De beweegvloer is een perfect middel om bewegend leren op school te stimuleren”, zegt buurtsportcoach Ilse. “Kinderen kunnen bijvoorbeeld rekensommen oplossen door naar de juiste antwoorden te springen of woordenschat oefenen door de betekenis van woorden aan te geven op de vloer.”

Tijdens de demonstratie waren kleuter, peuters, begeleiders van Kinderopvang Dichtbij en kleuterjuffen van de Wegwijzer en Voorhof aanwezig. De kleuters en peuters deden verschillende spellen en activiteiten, die de kinderen voltooiden door op de beweegvloer te springen, rennen of bewegen. Na afloop kregen alle kinderen een bidon met drinkwater.

Team Sportservice hoopt dat de demonstratie andere locaties die een beweegvloer bezitten inspireert om hiermee aan de slag te gaan. Wil je meer informatie over de beweegvloer? Neem dan contact op met buurtsportcoach Ilse, via ivankippersluis@teamsportservice.nl

Dinsdagavond stak jongerenwerker Mark van Gro-up de sportieve activiteit voor de jongeren in Meerkerk in een speciaal jasje. Letterlijk. Vijftien jongeren hebben de hele avond bubbelvoetbal gespeeld. Na het spelen konden ze een heerlijk stuk fruit pakken, gesponsord de A. de Jong fruit uit Leerbroek.

Woensdag

Woensdag 14 juni was het de Nationale Buitenspeeldag. In De Hagen organiseerde Team Sportservice in samenwerking met de opbouwwerker, Gro-up en kinderwijkraad een sportieve middag bij De Prenter. De kinderen kregen een BMX workshop en konden lekker buitenspelen. Het was een warme dag, dus alle kinderen konden koud water tappen uit de waterkoelers van Opgroeien en fruit eten van Van Kekemfruit.

       

In Leerdam organiseerde JeugdActief in samenwerking met Team Sportservice de buitenspeeldag. De kinderen renden over de stormbaan, gleden over de buikschuifbaan en deden oud-Hollandse spellen. Van al dat spelen krijg je dorst en trek. De JOGG-regisseur was aanwezig om de kinderen van vers fruit van Van Kekemfruit te voorzien en had de bekende kabouter gevuld met suikervrije aanmaaklimonade.

Donderdag

Op donderdagmiddag stond de 3e conferentie van Opgroeien in Vijfheerenlanden gepland. De conferentie was gericht op professionals in de kinderopvang, BSO en primair onderwijs. Na een presentatie over JOGG en de Gezonde School-aanpak kwamen 4 deelnemers aan tafel om te praten over het inbedden van een gezonde leefomgeving voor de jeugd. Zij hadden goede voorbeelden van hoe zij dit deden. Een waardevolle bijeenkomst, waar nieuwe verbindingen zijn gelegd. De volgende bijeenkomst richt Opgroeien in Vijfheerenlanden weer op een andere groep partners.

Grote Mensen campagne

Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd zijn een paar Grote Mensen genomineerd. Een Groot Mens is iemand die al werkt aan het gezonder maken van de leefomgeving van het kind.

  • Lonetta is directeur van OBS De Sterrenkijker en OBS Het Mozaïek in Leerdam en heeft op haar scholen een verlengde schooldag. Hierdoor krijgt ieder kind de kans om zich breed te ontwikkelen.
  • Sylvia gaat vanaf het nieuwe schooljaar met de GroeneWeelde het Natuur- en Duurzaamheidseducatie op alle basisscholen in de gemeente Vijfheerenlanden verzorgen. Sylvia ging samen met Sandy op de foto. Zij is initiatiefnemer van de Missie Moestuin en geeft de moestuinlessen tijdens de verlengde schooldag.
  • JeugdActief is een vrijwilligersorganisatie die activiteiten organiseert voor de jeugd in Leerdam. Stichting Jeugd Actief werkt samen met andere organisaties om de activiteiten zo leuk en betaalbaar mogelijk te houden voor alle kinderen.
  • Janneke en Ellen zijn medeoprichters van het Ondersteunend Eetteam Vianen. Bij dit project worden gezinnen met jonge moeilijke eters professioneel begeleid. Een waardevol en succesvol project!

Bovenstaande nominaties is maar een kleine greep van alle Grote Mensen die we in onze gemeente hebben. Samen maken we gezond gewoon en daarom hebben we altijd meer Grote Mensen nodig.

Meer informatie over deze week?

Wil je meer informatie over de Week voor de Gezonde Jeugd? Of wil je met de JOGG-regisseur in contact komen om te kijken of zij jou kan ondersteunen om de leefomgeving van het kind gezonder te maken? Neem dan contact op met Sanne, via smeerman@teamsportservice.nl