HomeNieuwsIs uw vereniging al AVG-proof?

Is uw vereniging al AVG-proof?

Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Ook de verenigingen uit Vianen moeten de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet.

De AVG heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

De gemeente Vianen vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn. Samen met Team Sportservice provincie Utrecht organiseert de gemeente daarom een cursus om de verenigingen ‘AVG-proof’ te maken. We maken daarbij gebruik van een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde online tool en laten u door een expert begeleiden.

De online tool
U kunt als vereniging op twee manieren toegang krijgen tot de online tool:

Optie 1: U heeft van uw sportbond toegang gekregen of middels een kleine bijdrage toegang verschaft tot de online tool.
Optie 2: Uw sportbond heeft geen licentie afgenomen bij Stichting AVG Verenigingen of uw vrijwilligersorganisatie is geen sportvereniging. Om uw vereniging toch zo efficiënt en eenvoudig mogelijk AVG-bestendig te maken kunt u toegang krijgen tot de tool via Team Sportservice voor een eenmalig bedrag van €25,-

In uw gemeente organiseert Team Sportservice provincie Utrecht op de woensdagavonden 9 mei en 23 mei bij Team Sportservice provincie Utrecht (Ursulinenhof 1) deze korte, praktische en resultaatgerichte cursus van 2 avonden. Tijdens de eerste avond wordt met name ingegaan op de noodzaak en theorie achter de wetgeving en op de tweede avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet met betrekking tot de uitvoering van de benodigde acties. Na de 2 avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG-proof’ en ontvangen zij, als zij hun huiswerk hebben gedaan, een verklaring waarmee zij aangeven welke acties zij hebben gedaan om aan deze inspanningswet te voldoen.

Wil u met uw vereniging deelnemen? Geeft u zich dan op voor de cursus via de onderstaande link.

AANMELDEN AVG CURSUS>>

Met vragen kunt u terecht bij verenigingsadvisering Maarten Punt via mpunt@teamsportservice.nl en 030-209 99 99.