HomeNieuwsHerstart Lokaal Sportakkoord Vijfheerenlanden

Herstart Lokaal Sportakkoord Vijfheerenlanden

Als sportclub heb je te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe speel je met je sportclub in op de veranderingen lokaal en in de maatschappij? Jouw club is niet de enige met die vragen. Veel sportaanbieders zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. Het Lokaal Sportakkoord Vijfheerenlanden biedt die ondersteuning op lokaal niveau.

Maandag 16 mei van 19:30 – 21:30 uur organiseert Team Sportservice in samenwerking met gemeente Vijfheerenlanden een bijeenkomst om het Lokaal Sportakkoord opnieuw onder de aandacht te brengen. Samen met lokale partners gaan we opnieuw naar de deelakkoorden kijken en acties formuleren. Meer informatie of aanmelden? Klik hier.

Meer informatie over het Lokaal Sportakkoord

Medio 2018 is het Nationale Sportakkoord van start gegaan. Daarin staan afspraken tussen het rijk, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF en tal van maatschappelijke organisaties over het versterken van de sport en het optimaal benutten van de maatschappelijke kracht. Ultieme doel is om alle inwoners van Nederland met plezier een leven lang te laten sporten en bewegen. De Rijksoverheid heeft de gemeenten gevraagd een eigen lokaal sportakkoord op te stellen. Geen papieren tijger, maar een concreet document, ondertekend door betrokken partijen, met een richtinggevend toekomstbeeld.