HomeSchoolvoetbal

Schoolvoetbal

Van maandag 9 tot en met donderdag 12 april 2018 is het schoolvoetbaltoernooi Vianen. De organisatie van het toernooi is in handen van de schoolvoetbalcommissie van V.V. Brederodes met ondersteuning van Team Sportservice Vianen.

Fair Play prijs

Ook dit jaar wordt de Fair Play prijs uitgereikt. Het meest sportieve team wint wedstrijdkaarten voor FC Utrecht. Klik op in het menu links om meer over Fair Play en de bijbehorende prijs te weten te komen.

Reglementen

Tijdens het toernooi worden de regels van de KNVB gehanteerd, zoals te lezen op www.knvb.nl/schoolvoetbal. De belangrijkste regels van de KNVB, de uitzonderingen en toegevoegde regels staan hieronder beschreven.

Teams en spelers

 • Op begeleiders van spelende teams na blijven toeschouwers buiten de hekken van het veld;
 • De teams en begeleiders dienen op de, in het programma, aangegeven tijden op het speelveld gereed te staan;
 • Tijdens de wedstrijden is vervanging van spelers of speelsters toegestaan na toestemming van de scheidsrechter;
 • Een gewisselde speler mag nogmaals aan het spel deelnemen;
 • Er wordt gespeeld in teams van 11 (categorie A en C) of 7 spelers (categorie B, D en E);
 • In categorie C dienen altijd vier meisjes of meer in het veld te staan. Is dat niet het geval? Dan kan de scheidsrechter bepalen het betreffende team met minder spelers te laten spelen. De enige uitzondering hierop is het team van De Brug. Wanneer u hier vragen over heeft kunt u zich melden bij het wedstrijdsecretariaat;
 • In categorie D en E maakt het aantal meisjes niet uit dat in het veld staat.

 Wedstrijden

 • De duur van de speeltijd is op maandag, dinsdag en woensdag bepaald op 2 x 6 minuten. Op donderdag is dit 2 x 8 minuten. Eerstgenoemd team in het wedstrijdschema begint aan de kant van de kantine en trapt af. Halverwege wordt er van kant gewisseld. Hiervoor is één minuut pauzetijd. Tussen wedstrijden door krijgen teams twee minuten om klaar te staan;
 • Het begin en einde van de wedstrijden wordt door de speaker aangegeven. De scheidsrechter mag de ploeg in balbezit op dat moment de aanval laten afmaken. Hier valt niet over te discussiëren. Als een team te laat klaarstaat, gaat dit van de speeltijd af. Bij een te late aanwezigheid van vijf minuten verliest betreffend team reglementair met 0-3;
 • Bij gelijke kleuren zijn in het wedstrijdsecretariaat hesjes verkrijgbaar;
 • Bij een gelijke stand in de kruisfinales worden strafschoppen genomen (vijf per team en daarna om en om).  Dit gebeurt mogelijk op een ander veld. De scheidsrechter geeft dit aan. Wij vragen toeschouwers om afstand te houden bij het nemen van de strafschoppen en orders hieromtrent van scheidsrechters en personeelsleden op te volgen. Wanneer dit niet gebeurt is uitsluiting van het team mogelijk.

 Arbitrage

 • Protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen zijn niet mogelijk. Bij wangedrag van begeleiders of ouders is uitsluiting van deelname door de toernooileiding mogelijk. Hou het gezellig en besef dat de kinderen meer genieten van het toernooi in een goede, ongedwongen en positieve sfeer;
 • Wanneer een speler/speelster een grove overtreding maakt, kan dit door de scheidsrechter worden bestraft met een tijdstraf. Mocht het een zeer zware overtreding betreffen, kan de toernooileiding besluiten tot uitsluiting aan de rest van het toernooi.

 Eindstand

 • Indien in een poule teams met een gelijk aantal punten eindigen, is het doelsaldo doorslaggevend. Is dit ook gelijk? Dan telt het aantal gescoorde doelpunten vóór. Indien dit ook gelijk is, telt het onderlinge resultaat. Wanneer na dit alles de stand nog steeds gelijk is, worden strafschoppen genomen (vijf per team en daarna om en om);
 • In Categorie C plaatst de beste nummer 2 zich voor de kruisfinales. Om dit te berekenen worden in de poule van vijf teams de wedstrijden tegen de nummer laatst weggestreept;
 • In punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. Deze beslissing is bindend en kan niet worden aangevochten;
 • Voor zover in bovenstaande gevallen geen uitzondering is gemaakt, zijn regels van de KNVB van toepassing.

 Overig

 • De teams dienen zoveel mogelijk uniform gekleed te zijn. Kan een team hier niet aan voldoen? Vraag dan de toernooileiding voor aanvang van het toernooi naar hesjes;
 • Schade die door een toernooideelnemer wordt veroorzaakt, wordt op de betrokkene verhaald;
 • De toernooileiding alsmede de betrokken voetbalvereniging aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken en/of vernieling van eigendommen van de deelnemers;
 • De begeleiders van de teams zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de teams tijdens, tussen en na de wedstrijden;
 • Let op! Deelnemers zijn te gast op het complex van Brederodes. Behandel alle materialen met zorg en spreek als begeleiding kinderen en ouders aan op wangedrag.

Winnaars voorgaande jaren

Een overzicht van de winnende scholen vind je op deze pagina.